Concediile medicale nu afectează durata concediului de odihnă

În caz de incapacitate temporară de muncă, inclusiv din cauza coronavirusului, salariații au dreptul la concediu medical, conform legislației în vigoare. Totodată, concediul medical n-are nicio influență asupra numărului de zile de concediu de odihnă pe care trebuie să le acorde angajatorul. Astfel, salariații care au fost în concediu medical au dreptul la tot atâtea zile de concediu de odihnă cât salariații care n-au fost în concediu medical. Codul muncii stabilește, la articolul 145, că perioadele în care salariatul se află în concediul de incapacitate temporară de muncă se consideră perioade lucrate, atunci când e vorba de acordarea concediului annual de odihnă. Concediul de incapacitate temporară de muncă este un tip de concediu medical. „La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă și cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal și concediului pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată. (…) Salariatul are dreptul la concediu de odihnă anual și în situația în care incapacitatea temporară de muncă se menține, în condițiile legii, pe întreaga perioadă a unui an calendaristic, angajatorul fiind obligat să acorde concediul de odihnă anual într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care acesta s-a aflat în concediu medical”, scrie în actul normativ. Cu alte cuvinte, indiferent cât stă un salariat în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, acesta tot are dreptul la minimum 20 de zile (lucrătoare) de concediu de odihnă pe an.

Angajatorul nu are voie să reducă numărul de zile de concediu de odihnă proporțional cu perioada de concediu medical

Așa cum reiese din articolul 9 al Ordonanței de urgență a Guvernului 158/2005, salariații „au dreptul la concediu și indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, fără îndeplinirea condiției de stagiu de asigurare, în cazul urgențelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor și SIDA”. Lista bolilor infectocontagioase din grupa A, care este stabilită prin Hotărârea Guvernului 423/2020, cuprinde inclusiv COVID-19 adică noul coronavirus care a cauzat epidemia actuală cu care se confruntă atât țara noastră, cât și restul lumii. Prin urmare, salariații au dreptul la concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă inclusiv dacă sunt infectați cu coronavirus. La întoarcerea din acest concediu medical, salariații au dreptul în continuare la numărul anual obișnuit de zile de concediu de odihnă. Concediul medical pentru incapacitate temporară de muncă se acordă atât pentru boli obișnuite sau accidente în afara muncii, cât și pentru boli profesionale și accidente de muncă.

 

Leave a Comment