Reguli noi pentru solicitanții de locuințe ANL în Zalău

Consilierii municipali zălăuani au aprobat, joi, în cadrul ultimei ședințe de Consiliu Local din acest an, modificarea unor criterii de acordare a locuințelor sociale în blocurile ANL, de pe raza municipiului. Scopul modificărilor aduse a fost ca un număr mai mare de tineri să poată avea șanse de a obține un spațiu de locuit în aceste imobile.

Astfel, principala regulă modificată a fost cea potrivit căreia tinerii care solicitau o locuință în blocurile ANL trebuia să îşi desfăşoare activitatea într-o unitate aflată pe raza municipiului Zalău. Noua propunere vizează extinderea teritorială şi în localităţile Crişeni, Hereclean, Aghireş şi Panic, în cazuri motivate de existenţa unoor platforme industriale, puncte de lucru ale unor unităţi economice din municipiu, aşezăminte de ocrotire socială, unităţi turistice, cultural-sportive şi de agrement sau alte asemenea cazuri, unități în care îşi desfăşoară activitatea solicitanţii de locuinţe.

A rămas valabil crtiteriul cu privire la vârsta solicitantului. Acesta trebuie să aibă 18 ani împliniți în momentul depunerii dosarului și până la 35 de ani. Totodată, solicitantul nu trebuie să deţină sau să nu fi deţinut vreodată o altă locuinţă în proprietate şi să nu fie beneficiar al unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat. Restricţia nu se aplică atunci când titularul cererii sau soţul ori sooţia deţine, alături de alte persoane, cote părţi dintr-o locuinţă. Repartizarea locuinţelor ANL se face în limita fondului disponibil, pe baza punctajului obţinut de solicitanţi. În Zalău sunt în prezent 15 blocuri de locuinţe ANL, care au în total 228 de locuințe. reprezentanții Primăriei Zalău spun că se impune o nouă analiză a solicitărilor pentru acordarea locuinţelor şi stabilirea listei de priorităţi, întrucât pe lista de priorităţi sunt acum 107 persoane, însă doar 35 dintre ele  întrunesc condiţiile pentru a beneficia de o astfel de locuinţă. Considerând faptul că sunt înregistrate în mod constant cereri de predare a locuinţelor ANL de către actualii chiriaşi, se impune o nouă analiză de dosare, pentru a se evita situaţia în care locuinţele devenite vacante să nu poată fi redistribuite.

 

 

 

 

Leave a Comment