Noutăți despre pensiile internaționale de la Casa Județeană de Pensii Sălaj

Casa Județeană de Pensii Sălaj vine în sprijinul unei anumite categorii de pensionari (sau solicitanți) cu o serie de informații legate de statutul pensiilor internaționale. Conform prevederilor Ordinului nr. 1043 din 7 septembrie 2017 aprobat de președintele Casei Naționale de Pensii Publice, se actualizează polii de competență specializați/casă teritorială de pensii competentă ce instrumentează dosarele de pensii internaționale nou constituite, în funcție de statul de ședere obișnuită, respectiv, în funcție de anumite instituții corespondente din statul de ședere obișnuită, în cazul statelor având un număr mare de solicitanți/beneficiari comuni de drepturi de pensie.

În cazul persoanelor având domiciliul în România, competența de instrumentare a dosarelor de pensii intrenaționale va reveni casei teritoriale de pensii din raza de domiciliu, în cazul județului nostru fiind vorba de Casa Județeană de Pensii Sălaj.

În cazul persoanelor stabilite pe teritoriul altui stat, care prezintă și acte de identitate valabile care atestă domiciliul în România, va prevala criteriul de atribuire a competenței în funcție de statul de ședere obișnuită, respectiv cel în care se află instituția de contact – care emite și transmite formularele echivalente cererii de pensionare, iar în caz de dubiu, statul stabilit în conformitate cu prevederile art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, cu modificările și completările ulterioare și cu Partea a III-a din Ghidul Practic privind legislația aplicabilă din Uniunea Europeană (UE), Spațiul Economic European (SEE) și Elveția.

În vederea determinării statului de ședere obișnuită, solicitantul/beneficiarul de drepturi de pensie va completa, la cererea casei teritoriale de pensii, declarația pe proprie răspundere prezentată în anexa 2 a Ordinului Președintelui CNPP nr. 1043/2017.

Casa Județeană de Pensii Sălaj este pol de competență pentru solicitările primite din Cehia și Slovacia.

 

 

Leave a Comment