Piaţa terenurilor agricole va avea reguli noi

Terenurile agricole dobândite prin vânzare-cumpărare trebuie să fie utilizate conform destinaţiei categoriei de folosinţă.
Schimbarea destinaţiei unui teren agricol din extravilan va fi sancţionată, conform unui proiect de lege pregătit de Ministerul Agriculturii, cu amenzi care încep de la 50.000 de lei pe hectar şi pot ajunge la câteva milioane de lei. Proiectul de lege privind vânzarea – cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan de către persoane fizice a fost publicat pe site-ul Ministerul Agriculturii şi ar trebui să intre în vigoare la începutul anului viitor.
Terenurile agricole dobândite prin vânzare-cumpărare, în condiţiile legii, trebuie să fie utilizate conform destinaţiei categoriei de folosinţă înscrisă în sistemul integrat de cadastru şi publicitate imobiliară. Conform acestei legi, persoanele fizice nu vor putea deţine mai mult de 100 hectare de teren agricol în extravilan.
Persoanele fizice care cumpără teren agricol pe care este amplasată o infrastructură de irigaţii sau de îmbunăţiri funciare au obligaţia de a o menţine cel puţin în starea în care a fost cumpărată.
Este interzisă, de asemenea, înstrăinarea prin vânzare-cumpărare a terenurilor agricole situate în extravilan fără respectarea dreptului de preempţiune. Dacă vânzarea terenului se face la un preţ mai mic sau în condiţii mai avantajoase decât cele arătate în oferta de vânzare, atunci vânzarea este lovită de nulitate.
Nerespectarea prevederilor legii este pedepsită cu amendă de până la 100.000 de lei pe hectar.
Primul pas pe care vânzătorul trebuie să-l facă atunci când îşi vinde un teren în extravilan este să depună o cerere la primăria din raza unităţii administrativ-teritoriale unde se află terenul, prin care solicită notificarea preemptorilor, adică a persoanelor pe care vânzătorul le preferă pentru a face tranzacţia. Tot la primărie, proprietarul va depune şi oferta de vânzare a terenului agricol situat în extravilan. În ofertă sunt incluse mai multe date despre vânzător, precum şi despre terenul ce urmează a fi înstrăinat, cum ar fi suprafaţa şi amplasamentul.
Autorităţile locale au la dispoziţie trei luni pentru a înregistra oferta de vânzare şi a trimite notificările către preemptori. În această perioadă, primăria va trebui să înştiinţeze Autoritatea pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare în legătură cu vânzarea terenului. Rolul autorităţii nou înfiinţate este să-l verifice pe cumpărător. Pentru a cumpăra, cetăţenii români sau cei din Uniunea Europeană trebuie să probeze că au cunoştinţe în domeniul agricol şi că au activat minim cinci ani în acest domeniu. Dacă îndeplinesc aceste condiţii, atunci vor putea avea liber la cumpărare, dar nu vor putea să deţină mai mult de 100 de hectare de teren extravilan.

Alte articole

One Thought to “Piaţa terenurilor agricole va avea reguli noi”

  1. Anonim

    bai Vadan ba, ce-i cu materialul asta de umplutura? legea asta e deja avortata de Comisia Europeana, updateaza-te.

Leave a Comment