Parteneriat între autorităţi pentru reabilitarea podeţului de la Camăr, dat uitării de un sfert de veac

Podeţul de pe DJ109P Halmăşd-Cerişa-Cosniciu de Jos-Cosniciu de Sus-Zăuan Băi-Camăr-limita cu judeţul Satu Mare va fi reabilitatat după 25 de ani în care autorităţile l-au dat uitării. În acest sens, aleşii judeţeni au aprobat, în cadrul ultimei şedinţe a Consiliului Judeţean Sălaj, asocierea cu comuna Camăr.
Întrucât infrastructura podeţului este deteriorată, fiind în pericol de surpare, iar cheltuielile necesare depăşesc disponibilităţile financiare ale comunei, oficialii din Camăr au solicitat sprijin autorităţilor judeţene. „În prezent, acest podeţ are fundaţiile subspalate, fiind în pericol de a se surpa, datorită faptului că din lipsa fondurilor financiare nu au fost efectuate lucrări de reparaţii în ultimii 25 de ani. Pentru a nu pune în pericol siguranţa traficului rutier pe acest sector de drum, sunt necesare lucrări de consolidare a podeţului”, se precizează în expunerea de motive la proiectul de hotărâre.
Potrivit Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice şi Direcţiei Economice, „comuna Camăr menţionează faptul că are disponibilă suma de 14.122 de lei, sumă nedecontată din valoarea alocată pentru activitatea de întreţinere pe timp de iarnă a drumurilor judeţene din Acordul de asociere încheiat cu Consiliul Judeţean”.
Valoarea estimată a investiţiei este de 32.675,5 de lei, din care CJ Sălaj va suporta 18.553,5 lei, iar comuna Camăr, diferenţa.
Asocierea dintre cei doi parteneri prevede că autorităţile comunale trebuie să execute lucrările de consolidare a podeţului corespunzătoare cu documentaţia tehnică şi de a organiza recepţia la finalizarea investiţie. La rândul săul, CJ Sălaj are obligaţia de a preda amplasamentul şi de a nominaliza persoane din cadrul aparatului de specialitate pentru a face parte din comisia de recepţie a lucrărilor executate.
În plus, administraţia judeţeană are dreptul de a retrage sumele alocate cu această destinaţie în situaţia în care lucrările nu sunt efectuate ori recepţionate conform acordului.

Alte articole

Leave a Comment