Cererile pentru subvenţii la creşterea bovinelor se depun până în 28 octombrie

Cererile de solicitare a plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine pot fi depuse, la Agenţiea de Plăţi şi Intervenţie pentru Agircultură Sălaj, până pe 28 octombrie. Este vorba de schema decuplată de producţie în sectorul lapte şi de schema decuplată de producţie în sectorul carne.
Pot beneficia de aceste scheme de plată, o singură dată pe an, producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care deţin, cresc şi exploatează animale de producţie, identificate şi înregistrate în Sistemul naţional.
Pentru schema decuplată de producţie în sectorul lapte, exploataţia de bovine trebuie să fie înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei, solicitantul să fie înregistrat în sistemul de administrare a cotei de lapte în anul de cotă 2012 – 2013 şi să fi livrat sau să fi vândut direct o cantitate de minim trei tone de lapte în anul de cotă 2012 – 2013. Prima pentru această schemă se acordă pe tona de lapte produs şi înregistrat la livrări şi/sau vânzări directe în Sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2012 -2013.
Pentru schema decuplată de producţie în sectorul carne, producătorii agricoli trebuie să deţină un efectiv minim de trei bovine cu vârsta de minim 16 luni, în data de referinţă de 31 ianuarie, iar exploataţia de bovine să fie înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor în 31 ianuarie 2013 şi la data solicitării primei. Prima pentru această schemă se acordă pentru minim trei bovine cu vârsta de minim 16 luni, la care se poate adăuga şi tineret bovin mascul şi/sau femel cu vârsta de minimum şapte luni, existent în exploataţie la data de referinţă.

Alte articole

Leave a Comment