Șefia IPJ Sălaj a fost scoasă la concurs

Pentru ocuparea funcţiei de șef al inspectoratului de poliție județean II la IPJ Sălaj, funcție prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii- cu recrutare din sursă internă, Poliția Română va organiza un concurs în data de 14 aprilie.

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale: să fie ofiţeri, având pregătirea de bază studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem ,,Bologna”) într-unul din domeniile ştiinţe inginereşti, ştiinţe sociale sau ştiinţe umaniste şi arte.
Ca pregătire de specialitate sunt cerute cursuri postuniversitare sau de masterat (studii de master) într-unul din domeniile/specializările sau conexe acestora: matematică şi ştiinţe ale naturii, informatică, ştiinţe juridice, ştiinţe sociale şi politice, ştiinţe economice, ştiinţe umaniste, ştiinţe inginereşti, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică sau management, sau studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip „Bologna” într-unul din domeniile/specializările sau conexe acestora: matematică şi ştiinţe ale naturii, informatică, ştiinţe juridice, ştiinţe sociale şi politice, ştiinţe economice, ştiinţe umaniste, ştiinţe inginereşti, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică sau studii universitare de master, ciclul II de studii universitare, într-unul din domeniile universitare de masterat: matematică, informatică, inginerie electrică, inginerie  energetică, inginerie electronică şi telecomunicaţii, ingineria transporturilor, calculatoare şi tehnologia informaţiei, ingineria sistemelor, inginerie mecanică, inginerie industrială, ştiinţe inginereşti aplicate, mecatronică şi robotică, ingineria materialelor, inginerie şi management, inginerie de armament, rachete şi muniţii, drept, ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării, sociologie, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe politice, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, ştiinţe militare, administrarea afacerilor, cibernetică şi statistică, informatică economică, contabilitate, economie, finanţe, marketing, economie şi afaceri internaţionale, psihologie, ştiinţe ale educaţiei sau management.

Se cer calificative profesionale de la „Bine” în sus

 Candidații trebuie să fi obţinut în ultimii trei ani calificativul de cel puţin „Bine” la evaluarea de serviciu pentru poliţişti, respectiv „foarte bun” la aprecierea de serviciu pentru cadre militare, fiind necesar să fie declaraţi «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
să deţină gradul profesional de minim inspector principal de poliţie; să aibă șapte ani vechime în muncă din care cinci ani în structuri de ordine publică, apărare și siguranță națională; să aibă cinci ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei; să aibă trei ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.; să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la dispoziţie în condiţiile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare; să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.
Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române din str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, Bucureşti, la data de 14 aprilie 2016 ora urmând a fi stabilită ulterior şi comunicată candidaţilor şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu pe subiecte profesionale.
Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.
Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs. Înscrierile se fac la Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport depus până în data de 1 aprilie 2016, orele 16:00.

Comisarul-șef Ovidiu Dosa nu a luat încă decizia de a participa la concurs

Postul de inspector-șef al IPJ Sălaj a fost scos la concurs ca urmare a faptului că la începutul acestui an, inspectorul-şef în funcție Iosif Ghiurca și-a depus cererea de pensionare și trecere în rezervă. În locul său a fost numit prin împuternicire la comanda instituţiei până la numirea, în baza unui concurs, a unui nou șef, adjunctul inspectoratului, comisarul-şef de poliţie Ovidiu Dosa.
Actualul șef împuternicit la comanda IPJ Sălaj, Ovidiu Dosa, a declarat pentru cotidianul nostru faptul că deocamdată nu a luat o decizie finală în privința înscrierii la acest concurs, însă nici nu a negat posibilitatea participării sale la examen. „Înscrierile se pot face până vineri, este o decizie pe care nu o pot lua în pripă. În momentul în care voi lua hotărîrea, indiferent care va fi aceasta, am să o comunic, timp este încă pentru orice”, a declarat comisarul șef Ovidiu Dosa pentru Magazin Sălăjean.

3 Thoughts to “Șefia IPJ Sălaj a fost scoasă la concurs”

  1. dj

    Dl Dosa este cel mai potrivit. Ar fi pacat sa nu candideze, este un om integru si un bun profesionist. oricum, Salajul are nevoie de un om care sa fie si mana de fier dar si apropiat de oameni, sa nu mai existe stilul comunist care a consacrat insititutia asta ani de zile, in trecut. Succes tuturor!

  2. Lipideu

    Succes si hotarare va dorim Domnule Dosa!
    Decat sa vina vreun artist sudist,cum au mai fost inainte vreme,sau vreun fitzos arogant si plin de ifose,va preferam pe DVS.!

Leave a Comment