Cu bani europeni, cadastrare gratuită în zece comune din Sălaj

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a inițiat o procedură de licitație deschisă pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din 261 de unități administrativ-teritoriale (UAT), din 35 de județe. Lucrările de cadastru general sunt finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR). Printre acestea se numără și zece comune din județul Sălaj: Benesat, Gâlgău, Ileanda, Letca, Lozna, Marca, Năpradea, Românași, Sânmihaiu Almașului și Zimbor. ANCPI, instituție aflată în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), a publicat  la începutul acestei săptămâni în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), anunțul ’’Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor în 261 UAT- uri’’. Finanțarea este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional – Proiectul major privind ’’Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România’’. Procedura de achiziție publică se desfășoară pe loturi, fiecare comună reprezentând un lot. Suprafața totală estimată a comunelor aferente celor 261 de loturi este de 1.587.138 de hectare. Procedura va fi finalizată cu încheierea de contracte multianuale/lot, pentru o perioadă de 24 de luni. Valoarea totală estimată este de 299.713.704 de lei (fără TVA). La această procedură pot depune oferte operatori economici din țară sau din străinătate care îndeplinesc cerințele solicitate de ANCPI. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 15 septembrie 2020. Proiectul ’’Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România’’ completează obiectivul Programului național de cadastru și carte funciară 2015 – 2023 (PNCCF) prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 de euro reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 de euro – cofinanțare de la bugetul de stat. Selectarea UAT-urilor din zonele rurale a fost făcută după următoarele criterii de prioritizare: localităţi care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României și localităţi care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe și localităţi în care sunt identificate zone cu vulnerabilităţi sociale particulare privind accesul informal la proprietate.

 

Alte articole

One Thought to “Cu bani europeni, cadastrare gratuită în zece comune din Sălaj”

  1. Anonim

    MINCIUNI electorale de asemenea cadastrari se aude mai demult,unde sa facut pina acum?cit timp dureaza? A este vorba doar de loturile pe unde trece autostrada sau alte obiective ,nu cred ca se va face cadastrarea tuturor paminturilor apartinind locuitorilor accestor comune,de ce nu se spune concret care paminturi si cit timp dureaza

Leave a Comment