Zălăuanii vor răsplăti prin burse lunare elevii cu merite deosebite

Consilierii locali zălăuani vor aproba în ședința de Consiliu local de joi, 15 februarie, un Proiect de hotărâre privind modalitatea de acordare și cuantumul burselor lunare ale elevilor zălăuani, pentru anul în curs. Astfel, prin Ordinul 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, bursele de care pot beneficia elevii din această formă de învățământ sunt burse de performanță, burse de merit, burse de studiu și burse de ajutor social.

În anul 2018, aceste tipuri de burse vor avea aceeași valoare ca și în anul 2017, după cum se arată în referatul ce stă la baza Proiectului de hotărâre ce va fi supus aprobării peste două zile. Astfel, bursele sociale vor fi în cuantum de 60 de lei/lună/elev, bursele de studiu- 60 de lei/lună/elev, bursele de performanță 225 lei/lună/elev, iar bursele de merit vor fi de 150 de lei/lună/elev. Bursele vor fi acordate din bugetul local – practic, zălăuanii vor fi cei ce vor acorda, prin taxele și impozitele care ajung la Primărie, la susținerea performanței celor mai buni elevi din Zalău.

Aceste burse vor fi acordate în baza datelor centralizate ce vor fi trimise de fiecare unitate de învățământ către Primărie.

În privința burselor de ajutor social, legea prevede că acestea se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele trei luni cel mult egal cu salariul minim pe economie și care au media generală 7 și nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa. Bursele de performanță se vor acorda elevilor care  u obținut locurile I,II,III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale, iar bursele de merit vor fi acordate elevilor care obțin rezultate deosebite la învățătură și vor avea o medie generală de cel puțin 8,50, nota 10 la purtare în anul școlar anterior, celor care au obținut locurile I,II,III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare organizate de Ministerul Învățământului și celor care au obținut locurile I,II și III la etapele județene ale concursurilor cultural artistice, celor cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național.

Unitatea școlară cu cel mai mare număr de burse ce vor fi acordate în acest an este Liceul Tehnologic “Mihai Viteazul” din Zalău, cu un număr total de 195 de burse școlare. La nivelul municipiului, numărul total de burse ce vor fi acordate este 1.091, pe baza datelor trimise de 16 școli și licee.

 

 

Leave a Comment