Profesorii pensionați, așteptați cu dosarele de pensie în 3 septembrie

În contextul încheierii anului preuniversitar 2017-2018, Casa Judeţeană de Pensii Sălaj precizează că, potrivit legii, personalul didactic se pensionează pentru limită de vârstă, anticipat şi anticipat parţial, la data încheierii anului şcolar (31 august) în care împlineşte vârsta standard de pensionare sau, după caz, în situaţia pensiei anticipate şi anticipate parţială, vârsta standard redusă cu cel mult cinci ani.

În situaţia în care, pentru anul şcolar următor, cadrului didactic titular din învăţământul preuniversitar nu i s-a mai aprobat menţinerea în activitate ca titular în funcţia didactică peste vârsta de pensionare, ulterior datei de 31 august a anului curent, respectiv cu începere de la data de 1 septembrie a anului curent, nu i se mai aplică prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, fiind îndreptăţit la obţinerea drepturilor de pensie pentru limită de vârstă.

„Data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă în cazul personalului didactic titular din învăţământul preuniversitar care a îndeplinit condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă pe parcursul anului şcolar 2017-2018 este 1 septembrie 2018”, arată CJP Sălaj, într-un comunicat de presă.
Întrucât prima zi a lunii septembrie este nelucrătoare, profesorii în cauză sunt aşteptaţi să îşi depună dosarele de pensie pentru limită de vârstă în 3 septembrie, drepturile de pensie urmând să fie plătite cu data de 1 septembrie. „În cazul persoanelor care depun dosarul de pensie începând cu data de 4 septembrie, drepturile de pensie pentru limită de vârstă se cuvin, se acordă şi se plătesc de la data înregistrării cererii de acordare la casa teritorială de pensii”, se mai precizează în comunicat.

Alte articole

Leave a Comment