Peste 440 de candidați la examenul de ’’Titularizare’’

Concursul Național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2020, cunoscut sub denumirea de ’’Titularizare’’ va avea loc miercuri, 29 iulie, de la ora 9. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Sălaj, în județ proba scrisă se va desfășura la Colegiul Național ’’Silvania’’ Zalău – 342 de candidați și la Școala Gimnazială ’’Simion Bărnuțiu’’ Zalău – 102 candidați. Examenul se va desfășura cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare, aplicabile în cazul examenelor naționale, privind normele de acces în spațiile de examen în vederea protejării candidaților și a personalului implicat, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea SARS-CoV-2. În total, s-au înscris, la această probă, 446 de candidați, dintre care 87 provin din promoția curentă. Participă la Concursul Național, într-un număr mai mare: educatoarele – 139, învățătorii – 64 și profesorii de educație fizică și sport – 37. Candidații vor susține proba scrisă din 41 discipline de învățământ și vor concura pentru ocuparea celor 40 posturi titularizabile precum și a celorlalte posturi netitularizabile (201 de posturi complete și 353 de incomplete), care sunt vacante pentru o perioadă determinată. De cele mai multe posturi titularizabile benefciază educatoarele – zece și învățătorii – cinci. Pentru susținerea probei scrise, candidații trebuie să fie prezenți, în sala de concurs, cel mai târziu la ora 8.15. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de patru ore, cu posibilitatea prelungirii cu una-două ore în anumite situații speciale (pentru candidații nevăzători, ambliopi sau cu anumite deficiențe de vedere). În aceste situații, comisiile județene de organizare și desfășurare a concursului asigură condiții de egalizare a șanselor pentru candidații cu deficiențe, prin adaptarea procedurilor de redactare a lucrărilor la subiectele de concurs, în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice deficienței respective. Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităților naționale și baremele de evaluare pentru disciplinele de concurs sunt asigurate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și vor fi publicate, după susținerea probei scrise, pe  site-ul subiecte2020.edu.ro. Primele rezultate la proba scrisă vor fi afișate în data de 4 august 2020, la sediul ISJ Sălaj și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile se depun la ISJ sau pot fi transmise, prin mijloace electronice, în zilele de 4 august 2020, după afișarea rezultatelor, până la ora 21, respectiv 5 august 2020, până la ora 12. Rezultatele finale vor fi afișate la sediul ISJ, dar și pe site-ul instituției, în data de 11 august 2020. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de Inspectoratul Școlar, în perioada 12 – 14 august 2020.

Leave a Comment