Peste 100 de candidaţi susţin proba scrisă a Examenului Naţional de Definitivare

Proba scrisă din cadrul Examenului Național de Definitivare în învățământ se va desfăşura miercuri – 24 iulie. Potrivit reprezentanţilor inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Sălaj, conform Metodologiei, pentru a se putea prezenta la proba scrisă, candidații trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții: să aibă calificativul „Bine” sau „Foarte bine” pentru activitatea desfăşurată în anul şcolar curent; media aritmetică a notelor finale la inspecţii şi portofoliu să fie minimum 8, dar nu mai puţin de 7 la fiecare dintre probele respective şi să îndeplinească condiţiile privind durata stagiului de practică obligatoriu la catedră, prevăzută la articolul 4 din OMEN 5211/2018: un an şcolar sau ore de predare echivalente normei de un an, ca personal didactic calificat conform studiilor absolvite). În județul Sălaj, s-au înscris 104 candidați, mai puţini comparativ cu anul 2018, când s-au înscris 117 candidaţi. Aceştia vor susține proba scrisă din 26 de discipline diferite, la Centrul de Examen Școala Gimnazială ”Gheorghe Lazăr” Zalău. Participă la Examenul Național de Definitivare în învățământ, într-un număr mai mare: educatoarele – 28, învățătorii – 20 și profesorii de educație fizică și sport – 12. Accesul candidaţilor în Centrul de Examen  se va face în intervalul 8:00 – 8:45, pe baza actului de identitate valabil – carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate – ori, în lipsa acestuia, pe baza paşaportului în termen de valabilitate. Proba scrisă se desfăşoară începând cu ora 10:00, durata de redactare a lucrării fiind de 4 ore. Nota obținută la proba scrisă este nota la examen. Nota minimă de promovare a examenului este 8 (opt). Lucrările candidaților vor fi corectate în diferite Centre de Evaluare din țară, urmând ca primele rezultate să fie afișate, miercuri, 31 iulie 2019. Eventualele contestații vor fi înregistrate la Centrul de Examen, în zilele de 31 iulie – 1 august, și transmise, ulterior, Centrelor de Evaluare. Rezultatele finale vor fi publicate în data de 5 august 2019.

Leave a Comment