Peste 100 de cadre didactice din Sălaj dau Definitivatul

Proba scrisă a Examenului Naţional de Definitivare în învăţământ va avea loc miercuri, 18 iulie, 117 candidaţi din judeţ fiind aşteptaţi în sălile Centrului de Examen de la Școala Gimnazială ”Gheorghe Lazăr” Zalău. Potrivit Metodologiei, pentru a se putea prezenta la proba scrisă, candidații trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții: să aibă calificativul „Bine” sau „Foarte bine” pentru activitatea desfăşurată în anul şcolar curent; media aritmetică a notelor finale la inspecţii şi portofoliu să fie minimum 8, dar nu mai puţin de 7 la fiecare dintre probele respective; să îndeplinească condiţiile privind durata stagiului de practică obligatoriu la catedră, prevăzută la art. 4 din OMEN 4814/2017 (un an şcolar sau ore de predare echivalente normei de un an, ca personal didactic calificat conform studiilor absolvite).

Candidaţii vor susţine proba scrisă din 24 de discipline diferite. Potrivit Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj, axcesul candidaţilor în Centrul de Examen se va face în intervalul 8-8.45, pe baza actului de identitate valabil – carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate – ori, în lipsa acestuia, pe baza paşaportului în termen de valabilitate. Proba scrisă se desfăşoară începând cu ora 10, durata de redactare a lucrării fiind de patru ore.
Nota obținută la proba scrisă este nota la examen. Nota minimă de promovare a examenului este 8 (opt). Lucrările candidaților vor fi corectate în diferite centre de evaluare din țară, urmând ca primele rezultate să fie afișate, marți, 24 iulie. Eventualele contestații pot fi depuse în zilele de 24-25 iulie, iar rezultatele finale vor fi publicate în data de 27 iulie.

Leave a Comment