O şcoală pentru sufletul tău!

„Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul care domneşte într-însa.” Acest profund adevăr al educaţiei – rostit de Ferdinand I, Întregitorul – călăuzeşte viaţa Liceului Ortodox “Sfântul Nicolae”din Zalău. Misiunea şcolii noastre este să ofere elevilor ei o educaţie de calitate, cu un profund caracter creştin, în care se împleteşte armonios deprinderea aptitudinilor intelectuale şi native cu formarea caracterului, facilitându-le accesul la informaţie, la cultura şi civilizaţia europeană şi în acelaşi timp consolidându-le formarea duhovnicească şi morală. Suntem deschişi spre toţi cei care îşi descoperă chemarea interioară de a trăi aproape de Dumnezeu sau de a-I sluji Lui, ajutându-i să devină în viaţă buni creştini, dedicaţi slujirii oamenilor şi lui Dumnezeu.
Specificul şcolii noastre este dat de abordarea actului instructiv-educativ din perspectiva generală a pedagogiei creştin-ortodoxe, care marchează fiecare activitate educaţională din şcoală, precum şi de valorificarea tradiţiilor culturale româneşti în toate conţinuturile învăţământului. Fiind o şcoală aflată sub oblăduirea Bisericii Ortodoxe, considerăm că o educaţie de calitate nu poate face abstracţie de dimensiunile sufleteşti profunde. Acest specific se va materializa într-o susţinută activitate care va însoţi firesc demersul educativ având ca scop formarea caracterelor copiilor.
Copiilor mai mici care urmează să se înscrie în CLASA PREGĂTITOARE sau CLASA I le oferim un mediu modern, sigur, părintesc în care să crească armonios, coordonaţi de cadre didactice cu o îndelungată experienţă didactică şi beneficind de o bază materială ultra-modernă.
Tinerilor, băieţi şi fete, care se pregătesc să-şi înceapă frumoşii ani de liceu, le adresăm o călduroasă invitaţie de a se înscrie în CLASA A IX-A (profil teologic, filiera vocaţională) a şcolii noastre. Liceul Ortodox “Sfântul Nicolae”:
• dezvoltă elevilor competenţe specifice următoarelor calificări profesionale: preot, cântăreţ bisericesc, paraclisier, personal de cult în muzică bisericească, instructor pentru activităţi extraşcolare şi social-misionare, ghid turism religios, operator mass-media pentru activităţi social-misionare, animator pentru activităţi religioase şi catehetice etc.;
• oferă un curriculum conform ordinelor MECTS, îmbogăţit cu opţionale care să satisfacă dorinţele şi înclinaţiile elevilor;
• luptă pentru ca elevii să se bucure de un climat de siguranţă, prietenie şi moralitate;
• deţine o bază didactico-materială modernă: săli de clasă, capelă, laborator de informatică, laborator de ştiinţe, laborator de limbi moderne, laborator de limbi clasice, o bibliotecă cu calculatoare şi acces la internet, sală de sport, internat etc);
• are cadre didactice calificate, bine pregătite, cu un înalt statut moral şi o îndelungată experienţă la catedră;
• sprijină elevii prin consiliere sprituală realizată de către preoţii profesori ai şcolii;
• conferă posibilitatea (indiferent dacă este fată sau băiat) de a continua traseul educaţional la nivel de facultate la multiplele specializări umaniste sau de teologie (pastorală – pentru băieţi, asistenţă socială, litere, limbi moderne, muzică, patrimoniu,) etc.
Nădăjduim că elevii se vor integra foarte bine în atmosfera creată de şcoală, reuşind să-şi găsească aici adevărate modele de viaţă printre preoţii şi profesorii cu standarde morale ridicate, să lege prietenii puternice cu alţi elevi, să găsescă siguranţă, sprijin sufletesc şi moral deosebit, să fructifice şansa de a afla mai multe despre Dumnezeu şi voia Sa cu noi. Credem cu tărie că băieţii şi fetele de azi au nevoie de mângâiere şi ajutor, pentru a-şi regăsi liniştea şi identitatea cuvenită unor buni creştini, conştienţi de veşnicia lor, într-o lume prea bulversată de cele trecătoare. Omul trebuie să aibă această conştiinţă şi la tinereţe şi mai târziu, când îngemănează cărunteţile bătrâneţilor cu nădejdile mânturii.
ÎNSCRIERILE ÎN CICLUL PRIMAR ŞI LICEAL SE POT FACE PÂNĂ ÎN DATA DE 30 MAI, LA SECRETARIATUL UNITĂŢII, IAR PROBELE DE APTITUDINI PENTRU CICLUL LICEAL VOR FI SUSŢINUTE VINERI, 31 MAI, DE LA ORELE 9:00.
PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII PUTEȚI SUNA LA URMĂTOARELE NUMERE DE TELEFON: 0260-610842 sau 0751-295233, ori fie la adresa noastră din Zalău, Str. Crişan nr. 15/A (în curte cu Şcoala Mihai Eminescu şi Liceul Pedagogic).
Lumea aceasta ar fi mult mai bună dacă nimeni nu ar face nimic fără Dumnezeu!

Directorul Liceului Ortodox “Sfântul Nicolae” Zalău,
Pr. prof. Ionuţ-Marcel Pop

Alte articole

Leave a Comment