Modelele de subiecte pentru Bacalaureat 2018, publicate pe site-ul Ministerului Educaţiei

Ministerul Educaţiei a publicat pe site-ul subiecte.edu.ro modelele de subiecte pentru elevii de clasa a XII-a,care vor da Bac-ul în acest an. Modelele orientative de subiecte au fost concepute în concordanţă cu programele în vigoare ale examenului, astfel încât tratarea lor să valorifice capacitatea de analiză, de sinteză, de generalizare şi de abstractizare a candidaților. „De asemenea, vizează cuprinderea echilibrată a materiei studiate, solicitându-se demonstrarea competenţelor prevăzute în programele de examen, respectiv încadrarea în timpul prevăzut de metodologie pentru rezolvarea sarcinilor de lucru. Comparativ cu anul 2017 nu au fost operate modificări în structura subiectelor”, anunţă Ministerul Educaţiei.

Modelele de subiecte au fost elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, instituţie din subordinea Ministerului Educaţiei specializată în evaluare educaţională, având ca atribuţii, printre altele, asigurarea coordonării ştiinţifice şi profesionale a sistemului de examene din învăţământul preuniversitar. În acelaşi timp, CNEE îi revine elaborarea subiectelor pentru probele de examen, respectiv elaborarea de metodologii, proceduri şi regulamente pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor şi evaluărilor în învăţământul preuniversitar.
Potrivit calendarului examenului de Bacalaureat, probele orale se vor desfăşura între 12 şi 22 februarie, iar cele scrise, între 25 şi 28 iunie. Primele rezultate vor fi afişate în 4 iulie, iar cele final, după rezolvarea contestaţiilor, în 9 iulie.

Materiile din care se dă examen

Pentru Bac 2018, înscrierile au început de luni, 29 ianuarie. Unele probe disciplinele sunt comune pentru toţi absolvenţii de liceu, iar la altele diferă în funcţie de profil şi specializare. Astfel, toţi candidaţii vor susţine probe orale la limba română (proba A), limba străină (proba C) şi competenţe digitale (proba D). Cei care au urmat liceul într-o limbă a minorităţilor naţionale, vor da şi proba orală de limbă maternă (proba B).

Din seria probelor scrise, toţi candidaţii vor da testarea la limba şi literatura română (proba Ea). În cazul celor care au urmat liceul într-o limbă a minorităţilor naţionale, aceştia vor susţine şi proba scrisă de limbă maternă (proba Eb). În ceea ce priveşte proba Ec), adică proba obligatorie a profilului, sunt deja primele diferenţieri. Testare la Matematică vor da absolvenţii următoarelor profiluri şi specializări: Filiera Teoretică, profil Real, specializările: Matematică-informatică, Ştiinţele Naturii; Filiera Vocaţională – Profilul Militar, specializarea Matematică-informatică; Profilul Pedagogic, specializarea Învăţător-educatoare; Filiera Tehnologică.

Testare la Istorie vor da absolvenţii următoarelor profiluri: Filiera Teoretică, Profil Umanist; Filiera vocaţională: Profil Artistic, Profil Pedagogic, Profil Educaţie fizică şi sport, Profil Teologic. Proba la alegere a profilului și specializării – proba Ed) – proba scrisă se va da astfel: La alegere, dintre Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie, pentru absolvenţii de la Filiera Teoretică, Profil Umanist. La alegere dintre Fizică, Chimie, Biologie, Informatică, pentru absolvenţii Filierei Teoretice, profil Real, Filiera Vocaţională, profil Militar; la alegere dintre Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, pentru Profilul Servicii. Între Fizică, Chimie şi Biologie vor avea de ales cei care au studiat la Profil Resurse naturale şi protecţia mediului şi Profil Tehnic, în timp ce dintre Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie, vor alege absolvenţii de la Filiera vocaţională: Profil Artistic, Profil Pedagogic, Profil Educaţie fizică şi sport, specializările, Profil Teologic. Candidaţii pot alege pentru probele scrise E) d), din lista de mai sus, una dintre disciplinele studiate în liceu.

Leave a Comment