Liber la contestaţii pentru aspiranţii la posturile de conducere în şcoli şi grădiniţe

Candidaţii la concursul de directori de şcoli care sunt nemulţumiţi de punctajul obţinut au avut de aşteptat aproape o lună pentru a face contestaţii. Potrivit Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj, contestaţii se depun în perioada 21-23 noiembrie, putând fi contestate doar notele de la interviu.

Dat fiind numărul mic al cadrelor didactice care au vânat unul dintre scaunele de conducere din învăţământul sălăjean, concursul organizat la nivel de Sălaj s-a finalizat mult mai repede decât se prevedea în Metodologia Ministerului Educaţiei. Aşa se face că persoanele care au considerat că au fost nedreptăţite au avut de aşteptat până în această săptămână pentru a constesta punctajul cu care au fost evaluaţi.

După cum prevende Metodologia, contestaţiile la proba de interviu se depun la registratura ISJ. Acestea vor fi soluţionate de către o comisie constituită prin decizia inspectorului şcolar general, în a cărei componenţă trebie să fie un coordonator – inspector şcolar general adjunct/inspector şcolar, două cadre didactice membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional, doi reprezentanţi ai autorităţii publice locale, doi reprezentanţi ai autorităţii publice de la nivel judeţean pentru unităţile de învăţământ special şi CJRAE, un reprezentant al Ministerului, cu rol de mediator şi un secretar –  ninspector şcolar.

Din comisiile de soluţionare a contestaţiilor fac parte alte persoane decât cele din comisiile de concurs. Preşedintele comisiei de organizare şi desfăşurare a probelor de concurs predă coordonatorului comisiei de contestaţii toate contestaţiile înregistrate, însoţite fiecare de înregistrările audiovideo şi întreaga documentaţie rezultată prin susţinerea probelor de concurs.

În unităţile de învăţământ în care s-au luptat mai multe cadre didactice pe acelaşi post, este declarat “promovat” candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj total. În cazul egalităţii de punctaj, în schimb, fotoliul va fi preluat de candidatul cu cel mai mare punctaj la proba scrisă.

Pentru cele 137 de fotolii de director şi director adjunct puse la bătaie în judeţ s-au înscris 110 cadre didactice, după proba scrisă fiind eliminaţi din competiţie patru candidaţi. O nouă triere a avut loc cu prilejul evaluării CV-ului, când alţi 13 au fost respinşi. După încheierea concursului, ISJ Sălaj a concluzionat că 46 de şcoli şi grădiniţe au rămas cu funcţiile de conducere vacante, fie pentru că nu a existat niciun doritor, fie pentru că persoanele înscrise nu au reuşit să treacă examenul. În aceste cazuri, potrivit Metodologiei, funcţia va fi ocupată prin detaşare, doar că, potrivit reprezentanţilor Ministerului Educaţiei, pe aceste locuri nu vor putea fi detaşaţi directorul care a fost în funcţie la finalizarea concursului sau candidaţii care au intrat în concurs, dar au fost respinşi.

Alte articole

Leave a Comment