La sediul Inspectoratului Şcolar, şedinţă publică pentru repartizarea posturilor în învățământ

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj organizează vineri , 27 septembrie 2019, o nouă ședință publică pentru repartizarea mai multor posturi didactice. Aceasta va avea loc la sediul instituției, începând cu ora 13. Conform reprezentanţilor ISJ Sălaj este vorba de ocuparea următoarelor posturi didactice: învățător – limba de predare română, 24 ore, rezervat, Școala Gimnazială Nr.1 Dragu, începând cu 30 septembrie 2019; învățător – limba de predare maghiară, 24 ore, rezervat, Școala Gimnazială Nr.1 Camăr, începând cu 1 octombrie 2019; educatoare – limba de predare română, 25 ore, rezervat, Grădinița cu PP Nr.1 Zalău, începând cu 30 septembrie 2019; Limba și literatura română, 4 ore, rezervat, Școala Gimnazială Nr.1 Panic, începând cu 30 septembrie 2019; Limba și literatura franceză, 4 ore, rezervat, Școala Gimnazială Nr.1 Hereclean, începând cu 30 septembrie 2019; Limba și literatura engleză, 13 ore, rezervat, Școala Gimnazială „Bathory Istvan” Șimleu Silvaniei, începând cu 30 septembrie 2019; Chimie, 2 ore, rezervat, Școala Gimnazială Nr.1 Buciumi, începând cu 30 septembrie 2019 şi Matematică, 4 ore, limba de predare maghiară, Școala Gimnazială ”Szikszai Lajos” Șamșud, rezervat, începând cu 30 septembrie 2019. Repartizarea candidatilor se va face in concordantă cu precizările art. 103 (alin. 2) din Metodologia în vigoare. Repartizarea candidaţilor se va face in concordanţă cu precizările articolului 103 alineat 2 din metodologia în vigoare. Conform informării ISJ Sălaj posturile didactice-catedrele care se vacantează după începerea anului şcolar 2017-2018, se atribuie de inspectoratele şcolare, în ordine, după cum urmează: cadrelor didactice titulare a căror restrângere de activitate a fost soluţionată prin detaşare în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru care nu au studii corespunzătoare; pentru completarea catedrelor cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată,repartizate pe catedre incomplete, cu respectarea prezentei Metodologii. ”prin detaşare în interesul învăţământului sau la cerere cadrelor didactice titulare rămase nesoluţionate după derularea etapelor mobilităţii personalului didactic, potrivit Calendarului şi candidaţilor calificaţi rămaşi nerepartizaţi după derularea etapelor mobilităţii personalului didactic, potrivit Calendarului, care îndeplinesc condiţiile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, cu respectarea prezentei Metodologii; prin detaşare în interesul învăţământului sau la cerere personalului didactic titular care solicită detaşare în afara Calendarului, cu respectarea prezentei Metodologii; în regim de plata cu ora personalului didactic calificat, în condiţiile prezentei Metodologii; candidaţilor fără studii corespunzătoare postului rămaşi nerepartizaţi după concursul organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean”, se arată în anunţul ISJ Sălaj.

Alte articole

One Thought to “La sediul Inspectoratului Şcolar, şedinţă publică pentru repartizarea posturilor în învățământ”

  1. Anonim

    BURSA SPAGILOR ,paaricipanti cu duiumul care asigura celor din conducerea ISJ Salaj castiguri de zeci de mii de euro .

Leave a Comment