La Liceul Tehnologic nr. 1 din Surduc, elevii sunt atraşi spre lectură

Graţie unei iniţiative care aparţine dăscăliţei de limba franceză, de la Liceul Tehnologic nr. 1 din Surduc, Anca Bogdan,  zeci de elevi din ciclul gimnazial, clasele V-VIII, au descoperit rolul al cărţii şi al lecturii. În cadrul unui simpozion intitulat sugestiv ”Eu şi cartea”, parte a proiectului județean „Să dăm like lecturii”, iniţiat şi coordonat de profesoara de limba franceză amintită  – de la unitatea de învăţământ menţionată, eleviilor le-a fost trezit interesul şi gustul pentru lectură. ”În condițiile educației permanente, școlii îi revine misiunea de a-i înarma pe elevii cu deprinderi temeinice de autoinstruire și autoperfecționare prin intermediul tuturor mijloacelor și, nu în ultimul rând, prin mijlocirea cărții. Lectura are un rol hotărâtor în îmbogățirea și dezvoltarea cunoștințelor elevilor, în formarea gustului pentru citit, în cultivarea și îmbogățirea limbajului prin formarea și dezvoltarea unui vocabular adecvat. (…). Trezirea interesului și a gustului pentru lectură implică pentru școală o responsabilitate incontestabilă. Lectura literară pune la dispoziția copilului cunoștințe despre mediul înconjurător, despre viața oamenilor și a animalelor, despre trecutul istoric al poporului, despre muncă și profesiuni, educație cultural-artistică și moral-religioasă. Cred că prin activitatea realizată cu elevii, am reuşit să trezim  sau cel puţin să atragem interesul pentru carte, pentru lectură”, a precizat coodonatorul  proiectului „Să dăm like lecturii”,  Anca Bogdan.

Alături de elevii de la Surduc, implicaţi în activitatea precizată,  au fost şi alţi dascăli: Gionea-Revnic Adrian – directorul Liceului Tehnologic nr. 1 Surduc, Valentina  Papiță şi nu în ultimul rând Mada Maria. De asemenea, la simpozion au luat parte şi scriitorii Ileana Petrean-Păușan  și Viorel  Mureșan, autori a numeroase  volume.

3 Thoughts to “La Liceul Tehnologic nr. 1 din Surduc, elevii sunt atraşi spre lectură”

  1. Anonim

    Felicitări pentru iniţiativa de apropiere de carte, acum, în era internetului şi telefoanelor mobile!

  2. I.C.

    „Simpozion”? Niște elevi băgați într-o sală să stea cuminți, că profesorii și invitații au de citit/spus texte despre importanța lecturii pentru elevi. În loc de asemenea „simpozion” al adulților, nu era bine să fie o activitate a elevilor? Dar n-aveți voi treabă, v-ați făcut poze în prim plan, cu „prezidiul” – puneți-le într-o mapă documentară, pentru ședința de analiză, eventual gradație de merit!

  3. Anonim

    Cel – cea – de la 09:10 este ori rău/rea, ori invidios/invidioasă. Eu cred că şi una, şi alta…

Leave a Comment