Începe examenul de ”Titularizare pe post”. Aproape 400 de cadre didactice, înscrise la concurs

Aproape 400 de cadre didactice vor susţine examenul de ”Titularizare pe post”. Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar va avea loc miercuri  17- iulie. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Şcoalar Judeţean (ISJ)  în judeţul Sălaj, 397 de cadre didactice  s-au înscris la acest concurs ce se va desfășura la Colegiul Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian” Zalău. Participă la Concursul Naţional, într-un număr mai mare: educatoarele – 97, învăţătorii – 67, profesorii de Limba şi literatura română  -22, profesorii de Matematică  – 21 și profesorii de Limba engleză – 11. Candidaţii vor susţine proba scrisă din 40 discipline de învăţământ şi vor concura pentru ocuparea celor 38 de posturi titularizabile precum şi a celorlalte posturi netitularizabile, 196 posturi complete și 404 incomplete, care sunt vacante pentru o perioadă determinată. De cele mai multe posturi titularizabile beneficiază: învățătorii – opt și educatoarele – patru. Toate aceste posturi au fost afişate pe site-ul ISJ Sălaj, încă din cursul lunii mai.

Primele rezultate vor fi afişate în 23 iulie

Potrivit sursei citate, accesul candidaţilor în sălile de clasă se va face în intervalul 8,00 – 9,00. Proba scrisă va începe la ora 10, iar timpul de lucru este de patru ore. Lucrările cadrelor didactice şi ale proaspeţilor absolvenţi de facultate vor fi trimise, în aceeași zi, la Centrele de Evaluare din țară. Primele rezultate vor fi afișate în data de 23 iulie 2019, iar eventualele contestații vor fi înregistrate la ISJ Sălaj și transmise către Centrele de Evaluare, în zilele de 23 şi 24 iulie 2019. Soluţionarea contestaţiilor va avea loc în perioada 25 – 29  iulie, urmând ca rezultatele finale să fie publicate în ziua de 30 iulie 2019. Conform prevederilor OMEN nr. 3886/11. 04. 2019, articolul 90, alineatul (5),  ”Candidatul fără statut de titular în învățământul preuniversitar care participă la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, sesiunea 2019, și nu obține cel puțin nota 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul acestui concurs nu poate fi încadrat, în anul școlar 2019-2020, pe un post didactic/ catedră a cărui/a cărei ocupare se realizează în baza disciplinei la care candidatul nu a obținut nota 5 (cinci)”. De precizat este faptul că, pentru titularizarea pe post cadrele didactice trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte).

 

Alte articole

Leave a Comment