Încep înscrierile la clasa pregătitoare

Ministerul Educației a emis metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021 – 2022, dar și calendarul aferent acestui proces. Pregătirea procesului de înscriere începe de miercuri, 17 martie, când  în care fiecare unitate de învățământ și inspectoratul școlar vor afișa circumscripțiile școlare, planul de școlarizare propus și numărul de clase pregătitoare alocate. În perioada 29 martie – 28 aprilie 2021, părinții, tutorii legal, respectiv reprezentanții legali vor completa, depune sau transmite cererile-tip de înscriere. Acestea pot fi transmise on-line sau depuse la unitatea de învățământ la care aceștia solicită înscrierea copiilor.

Prima etapă de înscriere

Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Sălaj, prima etapă de înscriere în învățământul primar se va desfășura în perioada 10 – 20 mai , astfel: 10 – 11 mai – procesarea de către comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție; 11 – 18 mai – procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse sau transmise de părinți, tutori legal  și reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere; 20 mai  – afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

A două etapă de înscriere

A doua etapă de înscriere în învățământul primar  se va desfășura în perioada 21 mai – 10 septembrie după cum urmează: 21 mai comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul școlar; 24 mai – 31 mai depunerea sau transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă și 4 iunie 2021 afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale pentru clasa pregătitoare. În perioada 1 – 10 septembrie 2021 sunt prevăzute centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților, tutorilor legal și reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ. De precizat este faptul că începând de anul acesta, într-o clasă vor putea fi cel mult 22 de elevi, nu 25 ca până în prezent. Pentru copiii care vor împlini 6 ani după 1 septembrie, părinții nu mai trebuie să facă dovada testării psihosomatice, care să arate că cei mici sunt pregătiți să meargă la școală.

Leave a Comment