În Sălaj, două note de zece la Titularizare

Profesorii şi tinerii absolvenţi de facultate care au participat la examenul de Titularizare şi-au aflat marți 4 august, rezultatele. În județul Sălaj, peste 60 la sută dintre cei care au susținut examenul au obținut nota peste șapte pentru angajarea pe perioadă nedeterminată în învățământ. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, la nivelul județului procentul notelor peste 7, obținute de candidații care au susținut proba scrisă, este de 61,53 la sută, superior în raport cu procentul consemnat în anul 2019 la nivelul județului, respectiv 39,86 la sută și peste procentul notelor peste 7 obținute la nivel de țară în acest an – 58,66 la sută. Doi candidați au obținut nota 10, ambii la disciplina Limba si literatura română, pedagogia preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv-educative în grădinița de copii- educatoare,  iar 230 de candidați au obținut note între 7 și 9,99. La proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar s-au prezentat 395 de candidați din totalul de 460 de candidați înscriși. În centrele de evaluare au fost notate 377 de lucrări, întrucât din totalul de 460 de candidați înscriși, 51 de candidați au fost absenți, iar 32 de candidați s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, în conformitate cu prevederile metodologiei. Nu au fost lucrări anulate și nici candidați eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Din promoția curentă, 55,26 la sută dintre candidați au obținut note peste 7. De precizat este faptul că, profesorii nemulțumiți de notele obținute pot depune contestații la sediul ISJ Sălaj, direct sau prin mijloace electronice, până  miercuri, 5 august ora 12. Rezultatele finale se afișează la sediul ISJ Sălaj și pe site-ul www.isjsalaj.ro, în data de 11 august 2020. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7, iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5. Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante, publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 12 – 14 august 2020.

Alte articole

Leave a Comment