Examenul de titularizare a fost suspendat

Concursul de titularizare şi celelalte etape pentru ocuparea posturilor şi catedrelor în învăţământul preuniversitar au fost suspendate. Și asta în baza unui ordin emis de Ministerul Educației și Cercetății (MEC) ca urmare a prelungirii stării de alertă cu încă de 30 de zile în baza Hotărârii de Guvern 476 din 6 iunie 2020. Astfel, conform ordinului MEC ”pe durata stării de alertă, în instituțiile și autoritățile publice, se suspendă orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante (…)”. Imediat după încetarea stării de alertă, MEC va dispune reluarea acestor activități, care se vor realiza conform unui calendar aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării. Iniţial, din 18 iunie ar fi trebuit să înceapă ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar prin: verificarea și afișarea, la sediul inspectoratului școlar și pe pagina web a inspectoratului școlar, a listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs.

Leave a Comment