Elevii sălăjeni primesc “Bani de liceu” și în anul școlar 2020 – 2021

Programul național de protecție socială “Bani de liceu” continuă și în acest an școlar. Sprijinul financiar din cadrul proiectului are o valoare de 250 de lei lunar și se acordă, pe toata durata anului școlar, elevilor care urmează liceul la cursuri de zi. Pentru a beneficia de bursa socială, venitul brut lunar pe membru de familie trebuie să fie de maximum 500 de lei, fiind luate în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în ultimele trei luni anterioare depunerii cererii, cu excepția alocației de stat, a alocației pentru susținerea familiei, a burselor de studii sau sociale. Plata bursei poate fi sistată atunci când beneficiarul, respectiv elevul, depăsește 20 de absențe nemotivate, obține o medie sub 7 la purtare, nu mai frecventează cursurile sau a fost exmatriculat. Astfel, elevii care se încadrează în aceste condiții pot depune la secretariatul unității de învățământ unde frecventează cursurile liceale actele doveditoare, calendarul de desfășurare a Programului național de protecție socială “Bani de liceu” fiind următorul: 15 – 25 septembrie – depunerea cererilor;  26 septembrle – 15 octombrie – efectuarea anchetelor sociale și evaluarea eligibilităților cererilor depuse; 25 septembrie – 16 octombrie – centralizarea cererilor; 17 octombrie – afișarea listei beneficiarilor; 18 octombrie – 21 octombrie – depunerea contestațiilor și 22 octombrie – 25 octombrie – rezolvarea contestațiilor. De precizat este faptul că Programul național de protecție socială “Bani de liceu” este derulat de Ministerul Educației Naționale de 14 ani.

Leave a Comment