Definitivat 2020: doar doi profesori au promovat examenul după contestații

Rata finală de promovare la examenului național pentru Definitivare în învățământ – sesiunea 2020, după soluționarea contestațiilor, a crescut cu peste 2 la sută, de la 49,41 la sută la 51,76 la sută. Rezultatele după contestații au fost afișate la începutul acestei săptămâni, iar din totalul de 85 de candidați cu note la proba scrisă, 44 de candidați au reușit să obțină, în final, medii mai mari sau egale cu 8, media minimă de promovare a acestui examen. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, înainte de înregistrarea și soluționarea contestațiilor după susținerea probei scrise au fost declarați promovați 42 de candidați. În această sesiune, 94 de candidați au avut dreptul de a susține proba scrisă care a avut loc în 22 iulie. Au fost prezenți 89 de candidați – 94.68 la sută. Dintre aceștia, patru candidați s-au retras. Nu au fost lucrări anulate în centrele de evaluare. Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină cel puțin media 8 (opt), calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv la proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70 la sută în calculul mediei finale. Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Candidații care nu au promovat examenul se pot prezenta la o nouă sesiune după reluarea stagiului de practică de un an școlar.

Alte articole

Leave a Comment