Calendarul înscrierilor în clasa pregătitoare în anul şcolar 2018-2019

Calendarul şi metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar în anul școlar 2018-2019 au fost puse în dezbatere de către Ministerul Educaţiei. Potrivit proiectului, cererile de înscriere se completează începând cu 5 martie, online sau la unitatea de învăţământ.
„Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2018 inclusiv au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale metodologiei. Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2018 inclusiv pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare. Dacă aleg să nu îi înscrie la şcoală ori dacă evaluarea arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare vor trebui să îi înscrie la grădiniță în grupa mare.

În cazul în care există solicitări de înscriere în clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc 6 ani după data de 31 decembrie 2018, inspectoratele școlare/unitățile de învățământ vor consilia părinții privind nevoia de a lua decizii în interesul educațional al copilului și îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluționată decât în urma evaluării dezvoltării psihosomatice care să ateste pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

Potrivit calendarului, în 26 februarie vor fi afişate circumscripţiile școlare și planul de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate fiecărei unități de învățământ. De asemenea, vor fi făcute publice şi informații care permit părinților să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unității, programul de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor, criteriile specifice de departajare şi lista documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare.

În perioada 27 februarie-10 martie, fiecare şcoală va organiza „Ziua porților deschise”, când părinții și copiii pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ. Evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor este programat între 26 februarie şi 23 martie, la fel şi comunicarea rezultatelor.
Cererile de înscriere în clasa pregătitoare se vor completa în intervalul 5-23 martie, online sau la unitatea de învățământ, pentru ca în 27 martie, comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia națională) să proceseze cererile şi să facă repartiţia copiilor la școala de circumscripție.

În următoarele două zile, vor fi procesate, la şcoli, şi cererile ce vizează înscrierea la o altă unitate de învățământ decât cea de circumscripție, pe locurile rămase libere. Candidaţii înmatriculaţi, numărul de locuri rămase libere şi lista copiilor neînscrişi după prima etapă va fi afişată la şcoli şi pe site-un ISJ în 30 martie.
A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare se va derula între 11 aprilie şi 4 mai.

Alte articole

One Thought to “Calendarul înscrierilor în clasa pregătitoare în anul şcolar 2018-2019”

  1. I.C.

    Să-l înscrie în clasa pregătitoare și pe ministrul analfabet al învățămîntului!

Leave a Comment