Calendarul complet al înscrierii în clasele pregătitoare în anul școlar 2020 – 2021. În 4 martie încep înscrierile în învățământul primar

Ministerul Educației a publicat în dezbatere publică calendarul și metodologia pentru înscrierea la școală în anul școlar 2020-2021. Prima etapă de înscriere va avea loc în luna martie, iar cea de-a doua etapă de înscriere va avea loc în luna aprilie, după vacanța de Paște. Calendarul complet al înscrierii la școală în anul școlar 2020- 2021 este următorul: 24 februarie 2020 – afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar; 24 februarie 2020 – afișarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinți tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, în conformitate cu prevederile din Metodologia de înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021 și 24 februarie 2020 – anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ, în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali. Potrivit calendarului de înscriere, în perioada 25 februarie – 9 martie, în fiecare școală în care se desfășoară activitate specifică clasei pregătitoare, perioadă în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate.

Întâlniri pentru informarea și consilierea părinților

De asemenea, tot în perioada menționată, vor fi organizate în unitățile de învățământ preșcolar, întâlniri pentru informarea și consilierea părinților copiilor din grădiniță care vor fi cuprinși, în anul școlar 2020 – 2021, în învățământul primar. În perioada, 25 februarie – 20 martie 2020 se va realiza evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor pentru care Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, prevede această evaluare; 25 februarie – 23 martie 2020 – comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea și în 25 februarie 2020 – afișarea, la sediul unității de învățământ și al inspectoratului școlar și pe site-ul acestora, a programului de completare a cererilor tip de înscriere în învățământul primar. În perioada 4 martie – 23 martie părinți sau după caz tutori legal instituiți vor putea completa, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, cererea-tip de înscriere. Validarea cerilor se va realiza la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, de luni până vineri, în intervalul 8-18.

Prima etapă de înscriere în învățământul primar

Potrivit calendarului de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021, în 26 martie va avea loc procesarea, de către Comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar, a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere; 27 – 30 martie 2020 – procesarea, la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază. Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază;  31 martie 2020 – procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție și  1 aprilie 2020 – afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă.

A doua etapă de înscriere în învățământul primar

În 22 aprilie va începe comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar; 23 aprilie – 30 aprilie 2020 – depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă; validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor;  în perioada 4 mai – 6 mai 2020 – procesarea, la nivelul unităților de învățământ, a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile; completarea, în aplicația informatică, a datelor din cererile – tip de înscriere pentru candidații admiși în această etapă; 7 mai 2020 – afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare și 8 mai – 15 mai – centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ. Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului.

Alte articole

2 Thoughts to “Calendarul complet al înscrierii în clasele pregătitoare în anul școlar 2020 – 2021. În 4 martie încep înscrierile în învățământul primar”

  1. Anonim

    Ce scrieti e aici sunt povesti învățătorii au listele facute cu cel putin 2 ani inainte daca un părinte merge conform.legii sa – si inscrie copilul la scoala nu mai sunt locuri
    Învățătorii aleg copii in functie de pozitia sociala a părinților cu gandul la ,,sponsorizarea” care urmeaza in urmatorii 4 ani. Asa am.patit si cu primul si cu care este clasa a VI -a si cu al doilea care este clasa a II-a. Acesta este invatamantul romanesc daca nu tragi sfori si nu dai cadouri ramai cu copilul pe drumuri

  2. Anonim

    Destul de rau! Sub masca anonimatului, oricine poate sa spună orice. Daca nimeni nu isi asuma, credeti ca se va schimba ceva?

Leave a Comment