Bursele elevilor zălăuani – împărțite în două tranșe

Elevii zălăuani care au avut rezultate deosebite la învățătură sau au îndeplinit condițiile impuse de lege pentru obținerea unei burse în anul școlar trecut, își așteaptă încă banii cuveniți. Deși s-ar putea crede că întârzierea banilor ar fi cauzată de un neajuns la nivelul Primăriei Zalău, pentru a veni în întâmpinarea celor care ne-au cerut sprijinul și a lămuri situația acestor burse, am solicitat un răspuns concret municipalității. Cert este că o parte dintre elevi au primit bursele cuvenite, însă există încă un număr considerabil de elevi care așteaptă banii.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 30 din 15 februarie 2018 privind aprobarea bugetului general al Consiliului Local al Municipiului Zalău pentru anul 2018, a fost aprobată la capitolul 6502 – Învăţământ, suma totală de 1.140.000 de lei pentru acordarea burselor şcolare în anul 2018. Referitor la solicitarea transmisă cu privire la stadiul plăţii burselor şcolare, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 33 din 15 februarie 2018 a fost aprobată repartizarea numărului de burse pe fiecare unitate de învățământ și tip de beneficiari, precum şi cuantumul burselor școlare ce se acordă elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Zalău în anul 2018.

Plăţile pe total unităţi de învăţământ, în data de 31 august 2018, pentru burse şcolare, sunt în cuantum de 695.000 de lei. Bursele aprobate în anul 2018 sunt distribuite pentru anul școlar 2017 – 2018 (plăți efectuate în perioada ianuarie – iunie 2018) și anul școlar 2018 – 2019 (plăți ce vor fi efectuate în perioada octombrie – decembrie 2018). Suma rămasă neachitată în data de 31 august 2018 este aferentă anului școlar 2018 – 2019. Primăria municipiului Zalău nu are la această dată o situaţie detaliată a plăţilor pe tipuri de burse, această obligaţie revenind fiecărei unităţi de învăţământ.”, se arată în răspunsul municipalității.

Prin urmare, odată ce s-au virat banii către unitățile de învățământ, acestea sunt obligate să le distribuie elevilor în cel mai scurt timp. Așteptăm din partea elevilor, a părinților sau dascălilor, orice sesizare legată de acest subiect.

 

 

 

Leave a Comment