Bacalaureat 2015: Elev din Şimleu Silvaniei, eliminat din examen

Un absolvent de liceu din Sălaj nu va mai putea continua examenul de Bacalaureat. Este vorba de un candidat ce suţinea proba scrisă la limba şi literatura română în Centrul de Examen de la Colegiul Naţional „Simion Bărnuţiu” din Şimleu Silvaniei. Potrivit informaţiilor primite de la purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Sălaj, Marcel Lucaciu, tânărul a fost eliminat pentru tentativă de frauda.
În Sălaj, pentru examenul scris la limba şi literatura română, ce a avut loc luni, 29 iunie, s-au înscris 1.977 de candidaţi, însă în sălile de examen au fost prezenţi 1.862, înregistrându-se astfel 144 absenţi.

Elevii au avut de ales între Creangă, Preda şi Călinescu
Absolvenţii de clasa a XII-a au avut de rezolvat la prima probă scrisă a Bacalaureatului, trei subiecte, fiecare notat cu 30 de puncte. Din oficiu li se acordă candidaţilor zece puncte. Elevii de la profilul Real au avut la primul subiect de analizat un text numit „Trei Generaţii”, cu mai multe cerinţe, cum ar fi găsirea de sinonime. La subiectul al II-lea cerinţa a fost ca elevii să scrie un text argumentativ despre importanţa sportului, iar subiectul al III-lea a fost realizarea caracterizării unui personaj din Ion Creangă, Marin Preda sau George Călinescu.
La profilul Uman, absolvenţii au avut de analizat un text numit „Trei Generaţii”, la subiectul al doilea să redacteze un text argumentativ despre rolul scriitorului în societate, iar la ultimul subiect, au avut ca cerinţă relaţia dintre două personaje într-un roman interbelic.
Marţi, 30 iunie, Bacalaureatul va continua cu examenul la limba maternă, urmat, în 1 iulie, de proba obligatorie a profilului, iar în 3 iulie de proba la alegere a profilului şi specializării.

Lucrările se vor corecta în alte judeţe
În Sălaj, potrivit reprezentanţilor ISJ Sălaj, probele scrise se desfăşoară în şapte centre de examen, respectiv: Colegiul Naţional „Silvania” Zalău, Liceul Pedagogic „Gheorghe Şincai” Zalău, Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău, Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” Zalău, Colegiul Naţional „Simion Bărnuţiu” Şimleu Silvaniei, Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Şimleu Silvaniei, Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu” Jibou. Iniţial,
Pentru corectarea lucrărilor au fost propuse, iniţial, de către ISJ Sălaj două centre zonale de evaluare a lucrărilor: Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău şi Liceul cu Program Sportiv „Avram Iancu” Zalău, însă, ulterior, Ministerul a decis ca evaluarea lucrărilor să se facă în centre din alte judeţe, ce vor fi stabilite prin tragere la sorţi.
Rezultatele vor fi afişate în 6 iulie până la ora 12. Tot în aceeaşi zi până la ora 16 se vor putea depune eventualele contestaţii, iar rezolvarea acestora se va face între 7 şi 9 iulie. Afişarea rezultatelor finale se va face în 10 iulie. Elevii care nu s-au prezentat la probele orale pot participa la probele scrise, însă nu pot promova examenul de Bacalaureat.
Potrivit metodologiei, subiectele pentru probele scrise de examen se elaborează de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi se stabilesc ţinându-se seama de următoarele criterii: să fie în concordanţă cu programele şcolare şi cu programele de Bacalaureat, aprobate şi publicate de MECTS; să fie proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacitatea candidaţilor de analiză, de sinteză, de generalizare şi abstractizare din partea candidaţilor; să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător conţinutului programelor de bacalaureat, pentru a fi tratate în timpul stabilit, să solicite demonstrarea competenţelor prevăzute în aceste programe; să permită tratarea lor în timpul acordat candidaţilor pentru rezolvare la probele scrise: trei ore.
Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza actului de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei. Înainte de aducerea subiectelor în săli, asistenţii vor explica elevilor modul de desfăşurare a probei şi modul de completare a datelor personale pe foaia tipizată.
Candidaţii se aşează câte unul în bancă, în ordine alfabetică, în funcţie de disciplina şi de tipul de subiect primit, conform listelor afişate. Fiecare candidat primeşte o coală de hârtie tipizată, pe care îşi scrie cu majuscule numele, prenumele tatălui, toate prenumele personale, în ordinea în care sunt trecute în actul de identitate, şi completează citeţ celelalte date de pe colţul ce urmează a fi lipit. Colţul colii tipizate va fi lipit, după distribuirea subiectelor în săli, nu mai după ce asistenţii din săli au verificat identitatea candidaţilor, după completarea corectă a tuturor datelor prevăzute şi după ce aceştia semnează în interiorul porţiunii care urmează a fi sigilată.
Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, socotit din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiecte lor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru elaborarea lucrării scrise, candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor folosesc numai creion negru. Pentru probele scrise la disciplinele Matematică şi Geografie, candidaţii pot să utilizeze instrumente de desen.
Se interzice folosirea, în timpul probelor scrise, a mijloacelor de calcul. Se foloseşte numai hârtia distribuită candidaţilor de către asistenţi.

 

 

2 Thoughts to “Bacalaureat 2015: Elev din Şimleu Silvaniei, eliminat din examen”

  1. […] Absolvenţii de clasa a XII-a au avut de rezolvat la prima probă scrisă a Bacalaureatului, cea la limba şi literatura română, trei subiecte, fiecare notat cu 30 de puncte. Din oficiu li se acordă candidaţilor zece puncte. Elevii de la profilul Real au avut la primul subiect de analizat un text numit “Trei Generaţii”, cu mai multe cerinţe, cum ar fi găsirea de sinonime. La subiectul al II-lea cerinţa a fost ca elevii să scrie un text argumentativ despre importanţa sportului, iar subiectul al III-lea a fost realizarea caracterizării unui personaj din Ion Creangă, Marin Preda sau George Călinescu. La Sursă știre […]

  2. […] Absolvenţii de clasa a XII-a au avut de rezolvat la prima probă scrisă a Bacalaureatului, cea la limba şi literatura română, trei subiecte, fiecare notat cu 30 de puncte. Din oficiu li se acordă candidaţilor zece puncte. Elevii de la profilul Real au avut la primul subiect de analizat un text numit “Trei Generaţii”, cu mai multe cerinţe, cum ar fi găsirea de sinonime. La subiectul al II-lea cerinţa a fost ca elevii să scrie un text argumentativ despre importanţa sportului, iar subiectul al III-lea a fost realizarea caracterizării unui personaj din Ion Creangă, Marin Preda sau George Călinescu. La …mai multe stiri […]

Leave a Comment