“Sisteme de management performant” la Consiliul Județean

Judeţul Sălaj, în calitate de Beneficiar, implementează începând din 29 martie 2018 proiectul cu denumirea “Sisteme de management performant pentru Consiliul Judeţean Sălaj”.

Contractul de finanţare pentru acest proiect a fost semnat de către preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj, Tiberiu Marc, în calitate de reprezentant legal al Beneficiarului şi Paul Stănescu, viceprim-ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de reprezentant legal al Ministerului Dezvoltării Regionalea – Autoritatea de Management a Programul Operaţional Capacitate Administrativă.

Proiectul este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Obiectivul Specific 2.1 – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014 – 2020.

Potrivit reprezentanților Consiliului Județean, obiectivul principal al proiectului urmăreşte îmbunătăţirea performanţei organizaţionale prin implementarea Instrumentului de autoevaluare a modului de funcţionare a instituţiilor administraţiei publice (CAF).

Implementarea proiectului va avea următoarele rezultate finale: o procedură CAF implementată instituţional cuprinzând planul de acţiuni elaborat în vederea îmbunatăţirii şi eficientizării modului de funcţionare a Consiliului Judeţean Sălaj; 50 de angajați de la nivelul Consiliui Județean Sălaj instruiţi în domeniile managementul şi implementarea CAF, precum şi evaluarea şi monitorizarea implementării CAF, la nivelul instituţiei Consiliului Judeţean Sălaj.

Valoarea totală a proiectului se ridică la 522.988,78 lei, din care: 444.540,46 lei – finanţare din Fondul Social European; 67.988,54 lei – finanţare din Bugetul Naţional; 10.459,78 lei – cofinanţarea eligibilă a Consiliului Judeţean Sălaj.

Durata de implementare a proiectului este de 12 luni, cu începere din 29 martie a.c..

Acesta este primul proiect finanţat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 şi se doreşte a fi un exemplu de bună practică pentru alte instituţii publice din judeţ, susțin sursele amintite.

Leave a Comment