Silvicultorii sălăjeni au plantat astăzi mii de puieți de stejar și paltin de munte

Aproape 7000 de puieți de stejar și paltin de munte au plantat astăzi silvicultorii sălăjeni într-o acțiune de amploare, la eveniment participând alături de angajaţii Direcţiei Silvice Sălaj, reprezentanţii Instituţiei Prefectului Judeţul Sălaj, ai Consiliului Județean Sălaj, Gărzii Forestiere Oradea, Agenţiei Judeţene de Protecţia Mediului, Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate-Serviciul Teritorial Sălaj, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sălaj,  Inspectoratului Școlar Județean Sălaj și cei ai Primăriei Cehu Silvaniei.

Direcţia Silvică Sălaj a organizat astăzi o amplă acţiune de plantare de puieţi forestieri, în raza Ocolului Silvic Cehu Silvaniei, în fondul forestier de stat din zona localității Motiș. Potrivit directorului Direcției Silvice Sălaj, Viorel Mihiș, la acţiunea de plantare au participat zeci de persoane, silvicultori, dar și reprezentanți ai mai multor instituții publice și private. Conform lui Viorel Mihiș, în cadrul acţiunii s-au plantat pe o suprafață de 1,36 ha, un număr de 6800 puieţi forestieri din speciile stejar, cer și paltin de munte. Acțiunea desfășurată face parte din ansamblul manifestărilor organizate de către Direcția Silvică Sălaj cu ocazia ,,Lunii plantării arborilor”, ediția 2022.

Mai multă pădure

Potrivit conducerii Direcției Silvice Sălaj, „prin această acţiune se urmăreşte atragerea atenţiei opiniei publice asupra pădurii, a problemelor ei şi, în plus, antrenarea unor segmente sociale cât mai diverse în activităţi concrete, legate de îngrijirea şi conservarea fondului forestier. Direcţia Silvică Sălaj doreşte conştientizarea populaţiei faţă de importanţa şi rolul pădurii atât sub aspect ecologic, cât şi economic şi social. La nivelul celor cinci ocoale silvice, în primăvara anului 2022, s-a stabilit un program de regenerarea a pădurilor, care cuprinde o suprafaţă totală de 128.19 ha, din care împăduriri se vor executa pe 20 ha, iar regenerări naturale pe 108,19 ha. De asemenea, în vederea consolidării plantaţiilor înfiinţate în anii anteriori, se vor efectua lucrări de completare a regenerărilor pe o suprafaţă de 2,6 ha în fondul forestier. Puieţii necesari pentru efectuarea acestor lucrări sunt produşi în pepinierele proprii ale direcţiei silvice. În această campanie, pentru împădurirea suprafeţelor incluse în programul de regenerare, se vor folosi peste 113 mii puieţi, din speciile gorun, stejar pedunculat, cer, stejar roşu, fag, paltin, ulm și frasin. Direcţia Silvică Sălaj dispune de un excedent de aproximativ 60 mii puieţi forestieri, din speciile molid, stejar roşu, ulm şi salcâm, care poate fi valorificat către persoanele fizice sau juridice interesate”.

Valoarea lucrărilor de regenerare a pădurilor ce vor fi executate de către Direcţia Silvică Sălaj pe întreg anul 2022 depăşeşte suma de 1,5 milioane de lei.

Adrian Lungu

Leave a Comment