Pașapoartele vor suferi modificări importante

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că va modifica forma și conținutul pașapoartelor. Schimbarea vine cu scopul de a fi în conformitate cu noile norme europene privind protecția datelor personale.

Mai exact, vorbim despre un proiect de hotărâre care aduce modificări la Hotărârile Guvernului nr. nr. 556/2006 şi nr. 557/2006 care privesc stabilirea datelor la care se pun în circulație pașapoartele electronice.

Astfel în nota de fundamentare a proiectului de hotărâre sunt stipulate următoarele modificări:

  • actualizarea unor dispoziţii din cuprinsul actului normativ, în concordanţă cumodificările legislative intervenite în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal, respectiv eliminarea taxelor consulare ce erau percepute pentru eliberarea paşapoartelor electronice;
  • uniformizarea elementelor de formă şi conţinut aferente celor trei tipuri de paşapoarte electronice prevăzute la anexele 1-3 (paşaport electronic diplomatic, paşaport electronic de serviciu, paşaport electronic simplu)
  • detalierea modalităţii de înscriere a domiciliului în paşapoartele electronice, respectiv, faptul că, pentru domiciliul din ţară, se menţionează judeţul de domiciliu, iar pentru domiciliul din străinătate se menţionează ţara, conform procedurilor aplicabile şi în prezent, pentru a elimina orice interpretări în acest sens;
  • introducerea, la coperta II (interior) a paşapoartelor electronice, alături de “instrucţiuni şi obligaţii”, a termenului “recomandări”, având în vedere că unele dintre menţiunile existente pe această copertă, nu sunt nici instrucţiuni, nici obligaţii, ci recomandări adresate cetăţenilor români;
  • la nivelul anexei 3, aferentă pașaportului electronic simplu, schimbarea culorii copertei din „roși vișiniu” în „Roşu închis”, întrucât, în implementarea noii generații de pașapoarte, a fost prevăzută o nouă copertă, pentru a asigura un puternic impact vizual la prezentarea documentelor de călătorie, de cătretitulari, personalului cu atribuții în verificarea acestor documente la controlul la frontiere;
  • reformularea/actualizarea unor sintagme, respectiv eliminarea unor termeni/formulări sau prescurtări, pentru acurateţea exprimării şi evitarea repetiţiilor.

Leave a Comment