ISU Smurd Sălaj: recomandări pentru petrecerea în siguranță a Sărbătorilor

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Porolissum desfăşoară în această perioadă o serie de activităţi de prevenire a situaţiilor de urgenţă la unităţile de cult, fiind vizate îndeosebi unităţile unde se preconizează un număr ridicat de participanţi la manifestările religioase cu ocazia Sărbătorilor Pascale.

ISU recomandă cetăţenilor care participă la slujbele religioase cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşte, respectarea unor măsuri minimale de prevenire a incendiilor la lăcaşurile de cult:
– În cazul slujbelor religioase care se desfăşoară în interior se va evita supraaglomerarea lăcaşului de cult;
– Este interzisă blocarea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie cu orice fel de materiale care reduc lăţimea sau înălţimea liberă de circulaţie stabilită; uşile de pe căile de acces şi evacuare se menţin în poziţie deschisă;
– Lumânările aprinse trebuie ţinute la distanţă de haine, păr, mobilier, coroane sau alte obiecte de cult din materiale combustibile din interiorul bisericii şi de asemenea se recomandă evitarea deplasării cu lumânările aprinse în autovehicule (autoturisme, autocare, microbuze);
– Este interzisă utilizarea focului deschis pentru arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale la efectuarea curăţeniei în curţile lăcaşurilor de cult, precum şi în cimitirele din vecinătatea acestor obiective;
– Parcaţi autovehiculele în vecinătatea bisericilor şi a mănăstirilor astfel încât să nu blocaţi sau să nu diminuaţi gabaritele căilor de acces al autospecialelor de intervenţie sau să nu împiedicaţi accesul la hidranţii exteriori de incendiu.
– În cazul producerii unui eventual incendiu:
o păstraţi-vă calmul;
o stingeţi de urgenţă lumânările;
o evacuaţi în ordine lăcaşul de cult utilizând echilibrat toate căile de evacuare existente, acordând prioritate persoanelor în vârstă ori cu un grad de mobilitate redus şi copiilor;
o concomitent cu evacuarea persoanelor, se asigură prima intervenţie pentru stingerea incendiului utilizând stingătoarele de incendiu;
o se anunţa deîndată serviciile de urgenţă profesioniste la numărul de apel unic 112 şi serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă al localităţii.

Leave a Comment