Dosare mai puține pe rolul Tribunalului Sălaj

Pentru instanțele din județul Sălaj, anul 2019 nu a adus modificări notabile în raport cu anul precedent, atât în privința volumului de activitate, a performanțelor înregistrate cât și a condițiilor de muncă. Cel puțin asta au precizat reprezentanții Tribunalul Sălaj, judecătorii Ioana Diana Hodiș și Gabriela Săvescu în cadrul unei conferințe de presă desfășurată marți – 21 ianuarie unde a fost prezentat raportul de bilanț al Tribunalul Sălaj pe anul 2019. Conform raportului, în privința Tribunalului Sălaj, ca instanță de sine stătătoare s-a reușit menținerea și pentru anul 2019 a unui volum optim de muncă, realizat pe de o parte, printr-o ușoară scădere, cu un procent de 10,05 la sută, a dosarelor de soluționat, iar de altă parte, prin menținerea pe tot parcursul anului a ocupării integrale a posturilor de judecător din schema instanței. Acest fapt a determinat nu doar creșterea performanțelor de ordin cantitativ, prin realizarea unor indicatori ridicați de eficiență, ci și ridicarea calității actului de justiție, prin repartizarea eficientă a judecătorilor pe complete, cu respectarea principiului specializării și asigurarea unei distribuiri echilibrate a volumulu de activitate. În schimb, instanțele locale arondate Tribunalului Sălaj s-au confruntat și pe parcursul anului 2019 cu un număr semnificativ de posturi vacante, fie și temporar, fapt care a dus la creșterea încărcăturii efective de dosare/judecător și la imposibilitatea realizării unei specializări a judecătorilor, cel puțin în materiile de bază, civil și penal, deficiențe care s-au refectat în mod negativ în activitatea desfășurată, prin scăderea indicatorilor de eficiență.

Tribunalul Sălaj – volumul total de activitate

Ca instanță de sine stătătoare, Tribunalul Sălaj a avut de soluționat în cursul anului trecut un număr de 4.173 de dosare, înregistrându-se o scădere cu 466 de dosare față de anul 2018, când numărul dosarelor de soluționat era de 4.639. Scăderea a fost de 10,05 la, iar în raport cu anul 2017, pentru care dosarele de soluționat au fost în număr de 7.179, cu 47,87 la sută mai puțin, respectiv 3.006 dosare în minus. Potrivit datelor prezentate, din cele 4.173 de dosare de soluționat în anul 2019, 3.177 sunt intrate în cursul anului de referință, cu 271 mai mult față de anul 2018, procentul de creștere fiind de 9,33 la sută. De asemenea, în raport cu anul 2018 numărul dosarelor nou înregistrate este în scădere cu 44,64 la sută. Anul trecut Tribunalul Sălaj a soluționat 3.317 dosare, în scădere față de anul precedent când au fost soluționate 3.707 dosare, scăderea fiind cu 390 de dosare – 10,50 la sută și cu 2.222 dosare mai puțin față de anul 2017 când s-a soluționat 5.539 de dosare (procentul de scădere fiind de 10,12 la sută). Potrivit raportului prezentat de cei doi judecători, la finalul anului 2019 stocul de dosare a fost de 856, cu 76 mai puțin față de anul 2018 (când a fost de 932 de dosare), cu 8,15 la sută mai puțin, respectiv cu 784 de dosare mai puțin față de anul 2017.

One Thought to “Dosare mai puține pe rolul Tribunalului Sălaj”

  1. Anonim

    90 % DIN POPULATIE TOATA VIATA LOR NU AU NICI O TREABA CU TRIBUNALUL

Leave a Comment