Controale intensificate la comercianții sălăjeni

“Planul comun de acțiuni al serviciilor publice deconcentrate cu atribuţii de control în vederea pregătirii în condiţii corespunzătoare a Sărbătorilor Pascale 2019” a fost adoptat în cadrul ședinței Colegiului prefectural de vineri, 19 aprilie.
Planul comun de acţiuni are ca scop intensificarea controalelor și impunerea respectării cadrului legal privind siguranța alimentelor și protecția consumatorului în unitățile care produc, depozitează sau comercializează produse de origine animală și non-animală.
Instituțile implicate în acțiunile de control sunt: Direcţia Sanitară Veterinară și Pentru Siguranţa Alimentelor; Directia de Sănătate Publică și Comisariatul Județean Pentru Protecţia Consumatorului Sălaj.
Prin colaborarea celor trei instituții se urmărește ca activitatea de control oficial al alimentelor să răspundă cerințelor prevăzute de legislația în domeniu și în conformitate cu cerințele Uniunii Europene. Acțiunile și măsurile speciale au ca scop prevenirea, eliminarea sau reducerea riscurilor pentru sănătatea publică și a animalelor.
Programul de inspecţii şi controale comune se vor efectua în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale 15-24 aprilie. Echipele de control şi operatorii economici ce urmează a fi controlaţi se vor stabili de către conducerile celor trei instituţii, ținându-se seama de încadrarea pe grupe de risc a unităților.

Leave a Comment