Veniturile obținute în străinătate trebuie declarate Fiscului

Mai multe categorii de venituri, inclusiv salarii obținute din străinătate, trebuie declarate, în anumite condiții, Agenției Naționale de Administrare (ANAF), până cel târziu în 25 mai. Astfel, veniturile realizate din sau în străinătate trebuie declarate, până în 25 mai, prin depunerea formularului 201 „Declaratie privind veniturile realizate din strainatate”, de către persoanele fizice care sunt rezidențe fiscal în România. În această categorie intră orice persoană fizică, cetățean român sau străin, care îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții: are domiciliul în România; centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România; este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat, existând astfel posibilitatea ca și expații ce sunt prezenți pe teritoriul României să fie considerați rezidenți din punct de vedere fiscal în România; este cetățean român care lucrează în străinătate, ca funcționar sau angajat al României într-un stat străin.
Veniturile din străinătate care trebuie declarate în România, indiferent dacă ele sunt primite în România ori în afara României, fac parte din următoarele categorii: profesii libere; activități comerciale; drepturi de proprietate intelectuală; cedarea folosinței bunurilor (de ex. venituri obținute din închirierea unor imobile ori alte bunuri mobile situate pe teritoriul unor alte state); activități agricole; dividende; dobânzi, doar dacă sunt încasate în conturi deschise în afară României ori în bază unor contracte civile încheiate cu nerezidenți; premii; jocuri de noroc; transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, pentru proprietăți (case, terenuri) deținute în afara teritoriului României; transferul titlurilor de valoare (câștiguri); operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract și alte operațiuni similare (câștiguri); alte investiții; pensii.
Veniturile trebuie să fie declarate pentru fiecare țară sursă a veniturilor și pentru fiecare categorie de venit realizat, chiar dacă pentru aceste venituri s-au depus declarații și, după caz, s-au plătit impozite și în statul sursă.
În anumite condiții, impozitele plătite în alte state pot fi deduse din impozitul datorat în România ori veniturile pot fi scutite de impozit în România.
De reținut că persoanele rezidente române și cele care îndeplinesc condițiile de rezidență depun declarația de venituri și dacă desfășoară activitate salarială în străinătate și sunt plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau de un sediu permanent în România (veniturile salariale reprezintă cheltuială deductibilă a unui sediu permanent în România), doar în cazul în care același venit din salarii a fost supus impunerii atât în România, cât și în străinătate. Regularizarea impozitului datorat de rezidentul român se realizează de ANAF, dacă același venit din salarii este supus impunerii, atât în România, cât și în străinătate (statului străin revenindu-i dreptul de impunere potrivit convenției de evitare a dublei impuneri).
Veniturile din activități dependente, adică salariate, obținute în străinătate și plătite de un angajator nerezident nu sunt impozabile în România și nu trebuie declarate. Totuși, dacă activitatea este desfășurată de pe teritoriul României, aceste venituri sunt impozabile în România și trebuie declarate de către cel care le obține, prin depunerea lunară a formularului 224 „Declaratie privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România”.

Alte articole

2 Thoughts to “Veniturile obținute în străinătate trebuie declarate Fiscului”

  1. patrunjel

    Sigur ca da. Tocmai ma imbracam sa fug la fisc.

  2. D Patriciu

    Mai draga,da oare aiastea iosaguri de la fasc or mancatara mult,mult cacat cand or fostara bitangi?!

Leave a Comment