Tot mai multe firme sălăjene cer eşalonarea datoriilor avute la stat

Peste 80 de agenţi economici figurează în evidenţele Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Sălaj cu eşalonări la plata obligaţiilor fiscale.”La nivelul DGPF Sălaj, la 31 martie erau înregistraţi un număr de 84 de agenţi economici cu eşalonări la plată în derulare”, au precizat reprezentanţii instituţiei. Pentru firmele care întâmpină greutăţi la plata datoriilor către stat eşalonarea acestora constituie, în această perioadă, o gură de oxigen. Deşi procedura este una veche, fiind reglementată de mai bine de doi ani printr-o ordonanţă a Guvernului, odată cu venirea crizei financiare, tot mai mulţi agenţi economici apelează la sistemul de restituire în mai multe transe. Firmele care nu reuşesc să îşi plătească firmele restante către stat pot solicita o eşalonare pentru achitarea acestor obligaţii în baza Ordonanţei de Urgenţă numărul 29 din 2011.

Astfel, potrivit ordonanţei, contribuabilii trebuie să îndeplinească cumulativ o serie de condiţii, precum depunerea tuturor declaraţiilor fiscale, conform vectorului fiscal, sã se afle în dificultate generatã de lipsa temporarã de disponibilitãţi bãneşti şi sã aibã capacitate financiarã de platã pe perioada de eşalonare.
Aceste situaþii se apreciazã de organul fiscal competent pe baza programului de restructurare sau de redresare financiarã ori a altor informaþii sau documente relevante, prezentate de contribuabil sau deþinute de organul fiscal, conform precizărilor făcute de reprezentanţii DGFP Sălaj. De asemenea, la solicitarea unei eşalonări firmele trebuie să aibă constituită garanţia, să nu se afle în procedura de insolvenţă sau dizolvare, conform prevederilor legale.
O serie de modificări ale legislaţiei privind eşalonarea la plată, au fost aduse în luna martie. Astfel, la cererea temeinic justificată a contribuabilului, organul fiscal competent poate aproba prelungirea termenului de constituire a garanţiilor cu cel mult 30 de zile. De asemenea, o singură dată pe perioada de valabilitate a eşalonării, agentul economic poate solicita menţinerea unei eşalonări a cărei valabilitate a fost pierdută din cauza nerespectării condiţiilor. În schimb, dacă există abateri în mod repetat, agentul economic pierde eşalonarea şi intră în procesul de urmărire la plată.

32 de cereri de eşalonare au fost respinse
Chiar dacă multe firme sălăjene solicită această măsură, nu toate pot să acceseze eşalonarea la plată, pentru că nu îndeplinesc condiţiile cerute. Potrivit datelor furnizate de DGFP Sălaj, de la apariþia OUG 29/2011 privind eºalonarea la platã a obligaþiilor fiscale, un numãr de 172 de agenþi economici au solicitat eşalonãri la platã, valoarea totalã a obligaţiilor fiind de 29.022.585 lei. Din total cererilor de eşalonare au fost respinse 32 dintre acestea. Conform explicaţiilor reprezentanţilor DGFP Sălaj, printre cauzele de respingere a solicitărilor din partea agenţilor economici sălăjeni s-au numărat: nedepunerea garanţiei necesare acoperirii obligaţiilor fiscale eşalonate, solicitãri de eşalonãri pentru obligaţii care nu puteau face obiectul eşalonãrii, cum ar fi amenzi, cheltuieli judiciare, creanţe stabilite de alte organe şi nejustificarea dificultãţilor financiare la momentul solicitãrii eşalonãrii.

 

Alte articole

One Thought to “Tot mai multe firme sălăjene cer eşalonarea datoriilor avute la stat”

  1. MMMM

    apa de ploaie
    de ce s-a ajuns aici
    pana ne plimbam ci jipuri nu e nici un bai

Leave a Comment