Statul sprijină cu 35 la sută remunerația zilierilor

 Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj informează beneficiarii de lucrări cu zililieri că pot primi sprijin financiar pentru a stimula angajarea persoanelor care și-au pierdut locul de muncă. Și asta grație unei Ordonanțe de urgență numărul 132/2020. Potrivit actului normativ se acordă un ajutor financiar pentru zilierii care își desfășoară activitatea în unul din domeniile: agricultură, silvicultură, pescuit; creșterea și reproducția animalelor; alimentație (catering) pentru evenimente; restaurante; baruri și alte activități de servire a băuturilor, respectiv hoteluri și alte facilități de cazare. Ajutorul constă în acordarea unei sume de 35 la sută din remunerația cuvenită pentru ziua de muncă pentru o perioadă de trei luni, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020, la alegerea beneficiarului de lucrări, cu condiția ca activitatea acestuia să fi fost afectată de întreruperea sau restrângerea activității ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2. În ceea ce privește suma menționată, aceasta se acordă de către beneficiarul de lucrări din bugetul propriu, la momentul plății contravalorii muncii zilnice, urmând ca mai apoi să fie decontată de către acesta din bugetul de stat, în baza unei cereri și a unei liste cu persoanele care au beneficiat de acordarea acestor sume. Documentele menționate se depun de către beneficiarul de lucrări spre decontare în format electronic, până în data de 5 a lunii următoare pentru luna anterioară. „Suma (…) se acordă de către beneficiarul de lucrări, din bugetul propriu, la momentul plății contravalorii muncii zilnice, și, ulterior, se decontează integral, la cererea acestuia, pentru persoanele pentru care a fost plătită, de la bugetul de stat alocat Ministerului Muncii și Protecției Sociale, prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și agențiile pentru plăți și inspecție socială județene”, se stipulează în OUG 132/2020. Reprezentanții ITM Sălaj reamintesc faptul că beneficiari ai muncii prestate de zilieri pot fi : persoana juridică, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală și întreprinderea familială. Totodată, pot desfășura activități necalificate cu caracter ocazional (în regim zilier), atât cetățenii români cât și cetățenii străini apți de muncă.

Leave a Comment