Spaţiul Privat Virtual, disponibil şi pentru persoanele juridice

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj informează contribuabilii că, începând de astăzi, serviciul Spaţiul Privat Virtual este disponibil atât pentru persoanele fizice, direct sau prin împuternicit, cât şi pentru persoanele juridice sau entităţilor fără personalitate juridică prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat sau prin împuternicit.
În Monitorul Oficial al României nr. 368/17.05.2017 a fost publicat O.M.F.P. nr. 660/2017 privind aprobarea procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/ organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică. Acest act normativ intră în vigoare la 1 iunie 2017.Serviciile de comunicare electronică, respectiv comunicarea prin „Spaţiul privat virtual” şi comunicarea prin serviciul „Buletinul informativ”, sunt gratuite şi disponibile 24 de ore din 24.
Persoanele juridice sau alte entităţi fără personalitate juridică se pot identifica în Spaţiul Privat Virtual astfel:a) cu certificatul calificat al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică;b) cu certificatul calificat deţinut de persoana fizică reprezentant legal al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică;c) cu certificatul calificat deţinut de reprezentantul desemnat al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică;d) cu certificatul calificat deţinut de împuternicitul persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică.Prin Spaţiul Privat Virtual contribuabilii au acces la următoarele informaţii:- declaraţii fiscale întocmite de persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică, potrivit legii;- cereri adresate de persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică Ministerului Finanţelor Publice/ Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru obţinerea unor informaţii sau documente în legătură cu situaţia fiscală personală, cum ar fi: cerere de informaţii despre contribuţiile de asigurări sociale declarate de angajatori, cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală, cerere de eliberare a cazierului fiscal, cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislaţiei fiscale, cereri de audienţă, sesizări, petiţii, reclamaţii, solicitări privind informaţiile publice şi altele asemenea;- acte administrative fiscale, acte de executare şi alte acte emise de Ministerul Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în executarea legii, cum ar fi: decizii de impunere, notificări, somaţii şi altele asemenea;- documente sau acte emise de Ministerul Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală la cererea persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entităţi fără personalitate juridică, cum ar fi: certificatul de atestare fiscală, adeverinţa de venit şi altele asemenea;- registrul documentelor electronice comunicate în ultimii 2 ani;- informaţii referitoare la istoricul acţiunilor;- informaţii cu privire la obligaţiile de plată ale persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entităţi fără personalitate juridică;- informaţii cu privire la livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, conform datelor preluate din declaraţiile informative 394;- informaţii relevante, rezultate ca urmare a analizei de risc, în vederea înştiinţării contribuabililor în scopul conformării voluntare.
De asemenea prin Spaţiul Privat Virtual contribuabilii au acces la „Situaţia obligaţiilor de plată la data de …..” – date ce sunt disponibile în SPV după data de 10 a lunii curente pentru luna anterioară.
Prin intermediul serviciului Buletin Informativ sunt comunicate o serie de informatii publice cum ar fi: Calendarul obligaţiilor fiscale, noutăţi legislative, campanii derulate, ghiduri fiscale, comunicate de presă, anunţuri privind actele administrativ-fiscale, anunţuri de valorificare de bunuri din proprietatea privată a statului prin licitaţie, anunţuri de valorificare a bunurilor sechestrate prin licitaţie, vânzare directă etc., anunţuri de achiziţii bunuri şi servicii, anunţuri de angajare, anunţuri de interes general.

Alte articole

One Thought to “Spaţiul Privat Virtual, disponibil şi pentru persoanele juridice”

  1. Anonim

    Pentru a beneficia de acest serviciu extraordinar, ar trebui sa stiu cum. Ce ziceti de un program de initiere ? ar fi benefic pentru multi .

Leave a Comment