Spălătoriile auto, luate în vizor de inspectorii de muncă

Echipele Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj au verificat, în perioada 19-20 octombrie, în cadrul Campaniei Naţional „Spălătorii auto”, 21 de agenţi economici. Controalele s-au lăsat cu 18 avertismente, pentru nerespectarea mai multori prevederi legale. Potrivit unui comunicat de presă al instituţie, neregulile constatate vizează nerespectarea obligaţiei de păstrare la locul de muncă a copiei contractului individual de muncă pentru salariaţii care prestează activitate în acel loc; nerespectarea obligaţiei de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orelor de începere şi de sfârşit ale programului de lucru; nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal ; instruire neadecvată a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă privind specificul activităţii. Pentru aceste deficienţe, inspectorii de muncă au dispus măsuri în vederea remedierii lor, mai arată sursa citată.

Potrivit ITM Sălaj, munca nedeclarată se manifestă sub următoarele aspecte: înţelegerea între angajator şi angajat în urma căreia angajatul prestează munca fără a încheia un contract individual de muncă, fiind astfel lipsit de drepturile ce decurg din acesta; sustragerea angajatorului de la obligaţia de a înregistra contractele individuale de muncă încheiate cu angajaţii în registrul general de evidenta a salariaţilor; neîntocmirea formelor legale de angajare pentru perioada de probă; prestarea muncii în afara programului prevăzut în cuprinsul contractelor individuale de muncă cu timp parţial;-primirea la muncă a unui salariat în perioada în care are contractul individual de muncă suspendat.

„Având în vedere că meseria de spalator vehicule nu impune un nivel ridicat de calificare profesională, angajatorii sunt tentaţi să profite de ignoranţa acestora, utilizându-i cu încălcarea prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi al relaţiilor de muncă. Lucrătorii din acest domeniu sunt expuşi la o gamă largă de riscuri de accidentare la locul de muncă, cum ar fi: alunecări pe pardoseala umedă, temperaturi extreme, umiditate excesivă, risc de intoxicare cu substanţe chimice utilizate în procesul de spălare, perioade lungi în care angajaţii stau în picioare, risc de electrocutare, arsuri, tăieturi etc.”, se precizează în comunicatul de presă.

Prin campania amintită, autorităţile şi-au propus identificarea beneficiarilor care utilizează munca nedeclarată şi luarea măsurilor care se impun; creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi al relaţiilor de muncă; diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatori a prevederilor legale menţionate; identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca tinerilor şi a copiilor; eliminarea neconformităţilor constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale corespunzătoare.

Alte articole

One Thought to “Spălătoriile auto, luate în vizor de inspectorii de muncă”

  1. Anonim

    De cati ani isi bat joc de angajati jegurile de patroni ITM inchizand ochii,acuma le trebuie bani mai multi nu le ajunge mita de pana acuma.

Leave a Comment