Salariul mediu net, la peste 3.100 de lei lunar

Salariul mediu nominal brut, pe total țară, la finalul lunii noiembrie 2019 a fost de 5.196 de lei. Cel puțin asta se precizează într-o informare emisă de Direcția Județeană de Statistică Sălaj, prima din acest an. Potrivit sursei citate, în luna noiembrie 2019, câştigul salarial mediu nominal brut, pe total țară, a fost cu 106 lei (+2,1 la sută) mai mare decât în luna octombrie 2019. De asemenea, câştigul salarial mediu nominal net, pe total țară, a fost de 3.179 lei, în creştere față de luna precedentă cu 63 de lei (+2,0 la sută). Valoarea cea mai mare a câştigului salarial mediu nominal net s‐a înregistrat în activități de servicii în tehnologia informației, inclusiv activități de servicii informatice – 7.610 de lei, iar cea mai mică în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte -1.803 de lei.

Creșteri semnificative în domeniul activități de editare

În luna noiembrie 2019, în majoritatea activităților din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare decât în luna octombrie 2019 ca urmare a acordării de premii ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanțe deosebite sau al 13‐lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri, inclusiv bilete de valoare. De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net s‐au datorat realizărilor de producție ori încasărilor mai mari, în funcție de contracte/proiecte, cât şi a disponibilizărilor de personal cu câştiguri salariale mai mici față de medie, din unele activități economice. Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net, în luna noiembrie 2019, față de luna precedentă au fost înregistrate în următoarele sectoare: activități de editare (+12,6 la sută); tipărire şi reproducerea pe suporți a înregistrărilor (+12,3 la sută); activități de producție cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrări audio şi activități de editare muzicală; activități de difuzare şi transmitere de programe (+12,1 la sută); fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor (+11,4 la sută); extracția minereurilor metalifere (+8,8 la sută); fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. (+8,3 la sută); activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități de asigurare şi fonduri de pensii (+7,5 la sută); fabricarea echipamentelor electrice (+7,1 la sută); activități de servicii în tehnologia informației și activități de servicii informatice (+6,9 la sută).

One Thought to “Salariul mediu net, la peste 3.100 de lei lunar”

  1. Anonim

    O stire de rahat,continuati.

Leave a Comment