S-a schimbat modificarea: Modificări și amânări de termene de depunere a unor formulare

Formularul de TVA – D394 prin care urmează să fie declarate toate operațiunile de pe teritoriul țării va suferi noi modificări, potrivit unui proiect de ordin al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Totodată, pentru perioada 1 iulie – 30 septembrie, se va depune doar pentru operațiunile cu persoanele înregistrate la TVA, urmând că din octombrie să fie completată integral. Declarația a mai fost modificată, de la 1 iulie 2016 și s-a aflat într-o perioadă de testare, în ultimele două luni.
Considerată foarte complicată din cauza volumului mare de informații care implică posibilitatea unor erori, D-394 a fost reclamată pe site-ul “Comisiei de tăiat hârtii”, iar intrarea ei în vigoare a fost amânată de la 1 aprilie la 1 iulie 2016.
ANAF a postat, vineri, un nou proiect de modificare a formularului, arătând că, pe perioada testării, au fost semnalate din partea mai multor contribuabili/asociații profesionale aspecte referitoare la modalitatea de completare și declarare a datelor din formularul 394.
Proiectul propune noi termene de aplicare a declarației. Este modificat articolul care stabilea că formularul se aplică pentru operațiunile efectuate pe teritoriul național începând cu luna iulie 2016, astfel: “Prevederile prezentului ordin se aplică pentru operațiunile efectuate pe teritoriul național, după cum urmează: a) pentru perioada 01 iulie 2016 – 30 septembrie 2016, numai pentru operațiunile desfășurate cu persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România și se completează informațiile din cartușele A – C din Anexa nr.1; b) începând cu data de 01 octombrie 2016, declarația se va completa integral, pentru toate operațiunile efectuate pe teritoriul național”.
„Având în vedere solicitările venite din partea mediului de afaceri și pentru a putea fi adaptate sistemele informatice ale contribuabililor la noile prevederi, a fost identificată necesitatea modificării OPANAF nr. 3769/2015, cu modificările ulterioare, în sensul că pentru perioada 1 Iulie 2016 – 30 Septembrie 2016 se vor declara numai operațiunile derulate cu persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, prorogându-se termenul de declarare pentru celelalte operațiuni din declarație, începând cu cele aferente lunii Octombrie 2016”, se arată în nota de aprobare.
Alte modificări au fost făcute la solicitarea mediului privat, se arată în nota de aprobare a proiectului, introducerea cotei de TVA de 19 la sută (pentru corecții, regularizări din perioadele anterioare), eliminarea evidențierii în mod distinct a livrărilor/achizițiilor de telefoane mobile, microprocesoare, console de jocuri, tablete PC și laptopuri dacă valoarea bunurilor livrate, exclusiv TVA, înscrise într-o factură este mai mică de 22.500 lei, datorită costurilor suplimentare generate la nivelul contribuabililor.
De asemenea, pentru a veni în sprijinul mediului de afaceri, în vederea simplificării declarației, au fost efectuate următoarele modificări, precizează documentul citat: eliminarea cerinței de a completa operațiunile cu regim special de către persoanele impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare; eliminarea cerinței de a completa TVA aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care se aplică taxarea inversă și menținerea acesteia numai în cazul achizițiilor.

Alte articole

Leave a Comment