Rabla 2018: s-au terminat fondurile pentru persoanele fizice

S-au terminat fondurile pe 2018 pentru primele de casare alocate persoanelor fizice în programul Rabla, potrivit unei informări recente a Administrației Fondului pentru Mediu (AFM). Prin programul Rabla, mașinile vechi pot fi duse la casare în scopul obținerii unor sume de bani pe care proprietarii să le folosească apoi la achiziționarea unor autoturisme noi, la producătorii înscriși în program. De la anul însă, accesul la acest program o să fie mai restrâns, pentru că s-a introdus condiția ca rablele duse la casare să aibă inspecția tehnică periodică valabilă (ITP).
Disponibilul alocat primelor de casare pentru persoanele fizice din cadrul programului Rabla s-a epuizat pe 27 noiembrie, potrivit informării AFM. Pentru firme însă, încă se mai fac înscrieri – mai exact, până în 7 decembrie.
De la anul, înscrierea în program va fi mai dificilă. De curând, a fost stabilită regula ca la Rabla să nu mai fie acceptate decât mașinile cu ITP valabil. Condiția s-a vrut introdusă încă de anul acesta, dar s-a renunțat, până la urmă.
Regulile derulării acestui program sunt cuprinse în Ordinul Ministerului Mediului nr. 661/2017 privind aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019. Detaliile cu privire la valoarea primei de casare și la ecobonus se regăsesc aici.
Cei care vor să dea la schimb o mașină veche de cel puțin opt ani pentru a obține o primă de casare trebuie să ducă la producătorii auto acceptați în program, pentru a cere prima de casare și ecobonusul (după caz). Acești producători vor emite, dacă sunt îndeplinite condițiile, notele de înscriere în program, în baza cărora se vor cumpăra, de la aceiași producători, mașinile noi.
Condițiile ce trebuie îndeplinite pentru a fi acceptat în programul Rabla sunt următoarele:
• domiciliul sau reşedinţa solicitantului în România;
• lipsa obligațiilor de plată (datoriilor) la bugetul local;
• înscrierea la un producător validat pentru a cumpăra o mașină nouă și obținerea unei note de înscriere;
• predarea mașinii vechi unui colector autorizat şi obţinerea certificatului de distrugere;
• radierea din evidenţa circulaţiei a maşinii vechi şi obţinerea certificatului de radiere;
• solicitantul trebuie să prezinte producătorului validat dovada distrugerii şi a radierii din evidenţa circulaţiei a maşinii uzate;
• cumpărarea mașinii noi de la producătorul validat care a dat nota de înscriere.
Așa cum e precizat mai sus, cei care au datorii la bugetele locale (taxe, impozite, amenzi neplătite etc.) nu pot beneficia de programul Rabla.

Dosarul de participare
Ca să se înscrie efectiv în program, proprietarul merge la producătorul validat pe care-l alege (dintre cei validați de AFM) cu un dosar de participare ce trebuie să cuprindă următoarele documente preliminare, conform ordinului:
• actul proprietarului, care atestă identitatea şi domiciliul/reşedinţa în România (copie certificată „conform cu originalul”);
• certificatul de înmatriculare al maşinii uzate (copie legalizată);
• cartea de identitate a maşinii uzate (copie legalizată);
• actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat (copie legalizată);
• certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/reşedinţa proprietarul şi este înregistrat fiscal autovehiculul uzat (original); din acesta trebuie să rezulte că maşina uzată este înregistrată pe numele proprietarului în evidenţele fiscale, iar proprietarul nu are obligaţii de plată la bugetul local;
• declaraţia pe propria răspundere a proprietarului înscris prin care îşi exprimă în mod neechivoc opţiunea de a păstra beneficiul asupra primei de casare şi de a achiziţiona în nume propriu un automobil nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere.

Ce trebuie făcut după depunerea dosarului?
Dacă proprietarul bifează condițiile de înscriere și dosarul său de înscriere e aprobat, el va obține de la producătorul la care s-a înscris o notă de înscriere.
După emiterea notei de înscriere, solicitantul trebuie să se ducă la orice colector autorizat şi să predea maşina veche pentru distrugere. Apoi, de la colectorul respectiv va obține certificatul de distrugere.
Cu certificatul de distrugere, va merge apoi la radierea vehiculului din evidențele oficiale și va obține un certificat de radiere (actul trebuie să conţină o menţiune potrivit căreia maşina uzată a fost radiată după dezmembrare).
După radiere, proprietarul mașinii distruse trebuie să se întoarcă la producătorul care i-a dat nota de înscriere pentru a depune la dosar certificatul de distrugere (copie legalizată) şi certificatul de radiere (original).
În perioada de valabilitate a notei de înscriere, adică 120 de zile de la data emiterii (din 2019 va fi valabilă până în 25 noiembrie), persoana fizică şi producătorul auto trebuie să se ocupe de formalităţile de vânzare-cumpărare şi predare-primire pentru maşina nouă. Producătorul scade din prețul mașinii noi suma reprezentând prima de casare şi eliberează factura şi certificatul de conformitate.

Leave a Comment