Privaţii, arşi la buzunare de inspectorii de muncă

Peste 100 de agenţi economici din judeţ au primit în cursul lunii decembrie tradiţionala ”vizită” a inspectorilor de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj. Este vorba despre un control în domeniul relaţiilor de muncă (RM) şi în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă (SSM). După cum a explicat inspectorul şef ITM Sălaj, Luminiţa Nemeş, în domeniul RM au fost controlaţi 72 de agenti economici din care 35 au fost sancţionaţi, aplicându-se o amendă, în cuantum de 3.000 de lei, pentru nerespectarea dispoziţiilor legale privind  munca de noapte, dar şi 50 de avertismente.  Printre deficienţele constatate pentru care s-au aplicat avertismente , se numără: nerespectarea prevederilor  privind  sărbătorile legale, nerespectarea dispoziţiilor legale privind munca suplimentară, nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal, nerespectarea obligaţiei păstrarii copiei  contractului  individual de muncă pentru salariaţii din locul de muncă respectiv, nerespectarea obligaţiei de a ţine evidenţa orelor de muncă prestate de fiecare salariat, completarea registrului general de evidenţă al salariaţilor cu date eronate sau incomplete, nerespectarea termenelor de transmitere a modificării elementelor contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic,  neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a măsurilor dispuse de către inspectorul de muncă la controlul anterior, nerespectarea de către agentii de plasare a forţei de muncă a obligaţiei ca ofertele din contractele încheiate cu persoane juridice sau fizice stabilite într-un alt stat decât Romania să contina toate informatiile prevazute la articolul 9 din Legea nr.156/2000 cu modificările şi completările ulterioare şi nerespectarea obligaţiei de a transmite trimestrial la ITM situaţia privind contractele de mediere încheiate şi persoanele angajate în străinătate.  De asemenea, în domeniul SSM, inspectorii au controlat 31 de agenţi economici şi au aplicat o amendă în cuantum de 4.000 de lei pentru lipsa controalelor medicale periodice, dar şi 18 de avertismente. Deficienţele constatate, sancţionate cu avertisment, se referă la: neutilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecţie, lipsa evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăviri profesionale pentru toate locurile de muncă şi a planului de prevenire şi protecţie, neefectuarea controlului medical periodic şi la angajare, dar şi lipsa instrucţiunilor  proprii în domeniul SSM pentru toate activităţile desfăşurate .

Alte articole

Leave a Comment