Precizări de ultimă oră privind plata defalcată a TVA

Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, şi instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA pentru încasarea TVA, care  începând cu data de 1 ianuarie 2018 înregistrează obligaţii fiscale reprezentând TVA  restante, neachitate în termen de 60 de zile lucrătoare de la scadenţă (cu excepţia celor a căror executare silită este suspendată în condiţiile art.235 din Codul de procedură fiscală), în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor, au obligaţia să deschidă şi să utilizeze cel puţin un cont de TVA, începând cu data de 1 a celei de a doua luni următoare celei în care s-a împlinit termenul de 60 de zile lucrătoare de la scadenţă, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA, cu modificările şi completările ulterioare.

În situaţia în care, în termen de 60 de zile lucrătoare de la scadenţă, aceste obligaţii fiscale restante reprezentând TVA nu sunt achitate, contribuabilul va fi înscris în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, începând cu data de 1 a celei de a doua luni următoare celei în care s-a împlinit acest termen.

În consecinţă, recomandăm contribuabililor verificarea permanentă a situaţiei fiscale, fie utilizând spaţiul privat virtual, fie prin prezentarea la sediul organului fiscal, în vederea preîntâmpinării neconcordanţelor sau remedierii acestora în timp util pentru a evita situaţiile în care vor fi încadraţi din oficiu la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA.

 

Alte articole

Leave a Comment