O nouă tranşă de fonduri pentru tinerii fermieri sălăjeni

O nouă tranşă de fonduri pentru tinerii fermieri sălăjeniTinerii fermieri sălăjeni pot depune din nou solicitări de fonduri pentru proiecte în cadrul programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013. Potrivit informaţiilor furnizate de Dorin Urs, directorul Oficiului Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP) Sălaj, de la începutul lunii iulie s-a dat startul, prin Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală, a celei de-a cincea sesiuni de finanţare a proiectelor, aferentă Măsurii 112 Instalarea tinerilor fermieri. Fondurile nerambursabile alocate pentru această sesiune de primire a proiectelor pentru Măsura 112 sunt de 50 de milioane de euro. Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 10.000 Euro pentru o exploataţie agricolă cu dimensiune minimă de 6 Unităţi de Dimensiune Economică (UDE). În cazul extinderii exploataţiei agricole, sprijinul pentru instalarea fermierului poate creşte cu 2.000 Euro pentru un UDE, dar nu va putea depăşi 25.000 Euro pentru o exploataţie.

29 iulie, ultima zi de depunere a cererilor

Pentru instalarea tinerilor fermieri, principiul finanţării nerambursabile este acela al acordării unei prime de instalare. Sprijinul de instalare va fi acordat în două tranşe de plată. Prima tranşă, într-un procent de 60 la sută din valoarea sprijinului pentru instalare, iar cea de a doua tranşă va fi de 40 la sută din totalul sprijinului. Depunerea proiectelor aferente Măsurii 112 se va face la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Sălaj, zilnic, în intervalul orar 09.00-14.00. Termenul limită al depunerii cererilor de proiecte pentru această sesiune este 29 iulie 2011, ora 12:00. Pentru a primi finanţare nerambursabilă, solicitantul trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri de finanţare.

Prin finanţarea proiectelor din cadrul măsurii 112 se urmăreşte: îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol prin promovarea instalării tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igiena şi bunăstarea animalelor, siguranţa la locul de muncă; îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole. Obiectivele specifice ale măsurii vizează creşterea veniturilor exploataţiilor conduse de tinerii fermieri, precum şi la creşterea numărului de tineri agricultori care încep pentru prima oară o activitate agricolă ca şefi de exploataţii şi încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiţii, a menţionat Dorin Urs.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 112 sunt fermierii în vârstă de până la 40 de ani (neîmpliniţi la data depunerii Cererii de finanţare), persoane fizice sau juridice care practică în principal activităţi agricole şi a căror exploataţie agricolă: are o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 40 UDE; este situată pe teritoriul ţării; este înregistrată în Registrul unic de identificare- APIA şi Registrul agricol.

Peste două milioane de euro pentru proiectele din Sălaj

În judeţul Sălaj, prin cele patru sesiuni de depunerea cererilor de finanţare din cadrul măsurii 112, au fost semnate 117 contracte de finanţare a proiectelor pentru tinerii fermieri, în valoare totală de 2,2 milioane de euro. De la începutul lunii şi până acum, la sediul OJPDRP Sălaj nu a fost înregistrată încă nicio solicitare de fonduri prin a cincea sesiune de finanţare, dar se apreciază că cei interesaţi se vor adresa instituţiei cu precădere spre sfârşitul perioadei de depunere a cererilor.

Dorin Urs a mai făcut cunoscut faptul că Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) desfăşoară, tot în perioada 1-29 iulie 2011 şi o sesiune pentru depunerea proiectelor de finanţare aferente Măsurii 322, submăsura d)

Alte articole

Leave a Comment