Mijloace de plată a impozitului pe veniturile agricole

Prin OG 28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare a fost extinsă competenţa Fiscului sălăjean privind impozitul şi contribuţiilor aferente veniturilor din activităţi agricole. În legătură cu acest subiect, finanţiştii fac o serie de precizări. Astfel, potrivit legii, impozitul şi contribuţiile aferente veniturilor din activităţi agricole se pot achita în numerar şi la compartimentele de specialitate ale unităţii administrativ-teritoriale corespunzătoare localităţii în care îşi au domiciliul fiscal contribuabilii unde nu există o unitate teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), dacă între unitatea administrativ-teritorială şi ANAF s-a încheiat un protocol în acest scop.
Data plăţii este data înscrisă în documentul de plată eliberat de organele sau persoanele abilitate de organul fiscal, inclusiv pentru sumele achitate eronat de către contribuabil pe alte tipuri de obligaţii, sau stinse eronat de către organele fiscale.
Sumele încasate se depun de către organele fiscale din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale în cont distinct de disponibil, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la încasare, împreună cu situaţia privind sumele încasate, care va cuprinde cel puţin următoarele informaţii: numărul şi data documentului prin care s-a efectuat încasarea în numerar, CUI/CNP contribuabil, denumire, tipul obligaţiei achitate, sumă încasată.

Alte articole

Leave a Comment