Miercuri, termen pentru plăţile anticipate aferente trimestrului III

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj face cunoscut, printr-un comunicat de presă, că persoanele fizice organizate ca întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, care realizează venituri din activităţi independente (comerciale, prestări servicii), precum şi din profesii libere şi cei care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, indiferent dacă sunt impuşi în sistem real sau la normă de venit, au obligaţia să efectueze plăţi anticipate în contul impozitului pe venit aferent trimestrului III al anului 2013, până miercuri 25 septembrie. Aceeeaşi sursă subliniază că, de asemenea, contribuabilii care desfăşoară activităţi independente sau profesii libere vor plăti la unitatea fiscală de domiciliu al contribuabilului: contribuţia de asigurări sociale (CAS) în cotă de 31,3 la sută şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) în cotă de 5,5 la sută, reprezentând plăţile anticipate aferente trimestrului III al anului 2013. O.V.

Alte articole

Leave a Comment