Luni, termen pentru mai multe obligaţii fiscale

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj reaminteşte că, în condițiile în care 25 iunie este zi nelucrătoare, până luni, 26 iunie, trebuie depuse, după caz, la unităţile fiscale, următoarele: Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, formular 097; Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii mai 2017, formular 100; Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii mai 2017, formular 112; Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii mai 2017, formular 224; Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii mai 2017, formular 300; Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, pentru luna precedentă formular 301; Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, formular 307;  Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal, formular 311; Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna mai 2017, formular 390 VIES; Plata impozitului pe reprezentanță, tranșa I; Plata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următor; Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă; Efectuarea plăților anticipate privind impozitul pe venit aferente trimestrului II 2017; Plata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puțin decât taxa anuală minimală – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată; în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depășesc încasările estimate prin documentația prezentată la data autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depășirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate și taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara și plăti până la data de 25 a lunii următoare).

Alte articole

Leave a Comment