Luna mai, perioada promovării economiei sociale

Luna mai a devenit perioada promovării economiei sociale, fiind dedicată organizării unor evenimente și acțiuni de conștientizare a importanței dezvoltării acestui sector pentru întreaga societate. În județul Sălaj activează zece întreprinderi sociale, în diferite domenii de activitate, precum: dulgherie, tâmplărie, educație, fabricarea de mobilă, coafură, prelucrarea și conservarea fructelor și a legumelor, turism reacțional, dar și altele. Economia socială reprezintă totalitatea activităților private cu caracter economic și social, cu un interes general al unei colectivități, accentul fiind pus pe interesele nepatrimoniale, pe prestarea de servicii sau execuții de lucrări.  Economia socială dorește să contribuie la dezvoltarea comunității sociale, la ocuparea forței de muncă, dar și la dezvoltarea serviciilor sociale. Pentru ca aceste obiective să fie atinse, se for desfășura fel și fel de activități cu interes general: producerea de bunuri, prestarea de servicii sau execuția de lucrări care contribuie la bunăstarea comunității, promovarea unor activități pentru ocuparea locurilor de muncă pentru încadrarea persoanelor aparținând grupului vulnerabil, dezoltarea unor programe de formare profesională dedicată persoanelor din grupul vulnerabil, dezvoltarea serviciilor sociale pentru creșterea capacității de inserție pe piața muncii a persoanelor din grupul vulnerabil. Întreprinderile sociale și cele de inserție beneficiază de gratuitate pentru emiterea atestatului sau a mărcii sociale. De asemenea, serviciile de atestare și de certificare sunt oferite de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj, care oferă sprijin pentru derularea procedurii de atestare a întreprinderilor sociale și a celor sociale de inserție. Registrul de evidență a întreprinderilor sociale, RUEIS, este publicat lunar pe pagina de internet a ANOFM www.anofm.ro și poate fi consultat oricând. În ceea ce privește informarea publicului larg cu privire la economia socială în cadrul Bursei generale a locurilor de muncă din 17 mai ce se va desfășura la Casa Armatei, Zalău, se va amenaja un stand unde va fi promovat conceptul de economie socială. Reprezentații AJOFM Sălaj vor veni cu diferite soluții pentru problemele cotidiene ale comunităților locale. Totodată, informații despre atestarea întreprinderilor sociale se pot obține la sediul AJOFM Sălaj, Zalău, strada Tudor Vladimirescu nr. 8, la telefonul 0260612463.

One Thought to “Luna mai, perioada promovării economiei sociale”

  1. […] pe prestarea de servicii sau execuții de lucrări.  Economia… Articolul Luna mai, perioada promovării economiei sociale apare prima dată în Magazin Sălăjean. Citeste mai […]

Leave a Comment