Listele datornicilor pentru trimestrul IV din 2018 apar luna aceasta

Indiferent dacă sunt persoane fizice sau persoane juridice, contribuabilii din România cu obligații fiscale restante peste o anumită valoare apar într-o listă publicată trimestrial online de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), ce mai este cunoscută și sub numele de “lista rușinii”. Totuși, așa după cum prevede un act normativ ce a modificat recent prevederile Codului de procedură fiscală, pe aceste liste nu vor mai apărea persoanele fizice, ci doar cele juridice, această lună fiind ultima în care românii vor mai apărea pe aceste liste.

După cum stabilește Codul de procedură fiscală, contribuabilii, fie persoane fizice sau juridice, cu datorii peste o anumită valoare la plata obligațiilor fiscale apar pe lista datornicilor, listă ce e publicată de ANAF pe propriul website la un interval de trei luni.

Totuși, după ce vor fi publicate listele pentru datoriile aferente trimestrului IV din 2018, mai exact, până la sfârșitul acestei luni, doar firmele vor mai apărea pe listele datornicilor la Fisc. Măsura eliminării persoanelor fizice din listele datornicilor se regăsește într-un act normativ ce a modificat recent prevederile Codului de procedură fiscală.

Astfel, începând cu listele ce vor fi publicate în luna aprilie, adică cele pentru datoriile aferente trimestrului I din 2019 (perioada ianuarie – martie), listele datornicilor la Fisc vor conține doar firme, nu și persoane fizice.

Lista datornicilor aferentă unui trimestru se publică până la sfârșitul lunii următoare încheierii trimestrului. Spre exemplu, pentru perioada cuprinsă între lunile ianuarie și martie, publicarea listei se va face până la sfârșitul lunii aprilie.

În lista publicată de Fisc, contribuabilii sunt împărțiți în mai multe categorii: contribuabili mari, contribuabili mijlocii, alți contribuabili, inclusiv persoanele fizice care obțin venituri din activităţi economice independente sau care exercită profesii libere și persoane fizice, altele decât cele menționate anterior.

Persoanele fizice și cele juridice apar pe liste dacă au datorii ce depășesc următoarele praguri:

  • 500.000 de lei, pentru contribuabilii mari;
  • 250.000 de lei, pentru contribuabilii mijlocii;
  • 100.000 de lei, pentru alți contribuabili, inclusiv persoanele fizice care desfășoară activități independente;
  • 15.000 de lei, pentru persoanele fizice obișnuite.

Plafoanele au fost stabilite acum doi ani, prin Ordinul ANAF nr. 590/2017. Inițial, plafoanele stabilite de Fisc erau extrem de mici, și anume de 500 de lei, față de 100.000 de lei, cât este în prezent, pentru persoanele fizice care înregistrează obligaţii fiscale restante şi din desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere și de 100 de lei, față de 15.000 de lei, cât este în prezent, pentru celelalte persoane fizice.

În cazul în care contribuabilul își achită datoria, autoritățile fiscale vor modifica, în termen de 15 zile de la stingerea datoriei, datele acestuia din lista datornicilor. Înainte de publicarea în listă a situației datoriilor privind obligațiile fiscale a unui contribuabil, autoritățile trebuie să-l notifice pe acesta cu privire la obligațiile restante.

Alte articole

Leave a Comment